Tredobling i bruk av gradert kontantstøtte etter regelendring i august

Betydelig flere har valgt å motta gradert kontantstøtte etter at reglene ble endret tidligere i høst. Bildet viser noen barnehagebarn som leker i høstløvet. Foto: Gyllenvang barnehage

Selv om stadig færre benytter seg av kontantstøtte-ordningen samlet sett, har bruken av gradert kontantstøtte skutt fart etter en regelendring 1. august i år.

Fra 1. august ble det mulig å få 20, 40, 60 og 80 prosent gradert kontantstøtte dersom barnet ditt går deltid i barnehage (se egen tabell).

Kontantstøtte-ordningen fra 1. august 2018. For å motta kontantstøtte, må barnet være mellom ett og to år. Kilde: Nav

Det har ført til en klar økning i bruken av gradering av ytelsen, skriver Nav på sine nettsider.

Før regelendringen trådte i kraft var den eneste graderte kontantstøtten på 50 prosent.

Per september var det totalt 640 mottakere som hadde valgt å kombinere kontantstøtte med barnehage, mot 184 mottakere i september 2016.

Dette utgjør mer enn en tredobling i bruken av gradering i perioden.

Nav tror veksten skyldes muligheten for å ta ut en lavere gradering enn 50 prosent, som for mange kan gjøre det enklere å kombinere jobb og kontantstøtte.

Av de 640 har nemlig hele 618 valgt 20 eller 40 prosent av full kontantstøttesats.

Les også: Nå har flere barn fått rett til gratis kjernetid i barnehagen

Annonse:


Nedgang i antall mottakere

Samtidig som det har vært en økning i bruken av gradert kontantstøtte, er det samlet sett en nedgang i den totale bruken av kontantstøtte.

Ved utgangen av september 2018 var det om lag 11.200 personer som mottok kontantstøtte.

Sammenlignet med september 2016 er det en reduksjon på om lag ti prosent, eller i underkant av 1300 mottakere.

Hvis vi ser på andelen barn i kontantstøttealder med kontantstøtte, har den sunket fra 22,9 til 21,3 prosent på landsbasis i perioden.

Over en ti-årsperiode har det blitt om lag 21.000 (65,5 prosent) færre mottakere av kontantstøtte.

Dette er det flere grunner til, men økt barnehageutbygging, halvering av årskull, nedgang i antall fødsler og regelverksendringen fra 1. juli 2017 kan trolig forklare det meste av fallet.

Med det siste menes at det fra 1. juli 2017 ble innført krav om at mottakeren av kontantstøtte må ha vært medlem i folketrygden i minst fem år.

PS: Kontantstøtten er skattefri

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

17.000 flere barnehagebarn kunne fått redusert foreldrebetaling

I disse yrkene er fleksibel arbeidstid mest utbredt

Derfor vil heller ikke denne regjeringen øke barnetrygden

Hvorfor sparer ikke flere foreldre barnas penger i aksjemarkedet?

Dette er de beste «bensinkortene» å bruke i Norge og utlandet