Vil ha minimumsstandard for utleieboliger

bolig Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Ville du bodd i en leilighet full av mugg, fuktskader eller uten tilgang på sikringsskap når strømmen går? Dette er hverdagen til mange leietakere Frelsesarmeens Familiebosatt møter.

– Vi ser flere eksempler på enormt dårlig og helseskadelig standard som de aller fleste hadde takket nei til, men som ofte aleneforsørgere, innvandrere og folk på NAV-garanti må takke ja til – fordi de ikke har noe annet valg, sier leder av Frelsesarmeens Familiebosatt, Ida Sollien Kjeldal. 

Frelsesarmeen hjelper stadig flere barnefamilier gjennom tiltaket «Familiebosatt» som av ulike grunner har måttet avslutte leiekontrakten sin. Det være seg ulevelige boforhold eller at de ikke har fått fornyet leieperiode og nå sliter med å finne ny bolig. De mest sårbare leietakerne er også de minst populære hos utleierne og spesielt nå når leiemarkedet opplever en kraftig prisvekst de fleste steder. 

Fattig i lykkeland  

Frelsesarmeen deltar i TV2-programmet «Norge Bak fasaden: Fattig i Lykkeland» der vi forteller om hva slags uverdige boforhold vi møter i det daglige. 

– Vi ser mye mugg og fukt og folk som våkner opp til kalde leiligheter fordi strømmen går og de ikke har tilgang til sikringsskap, sier Kjeldal.

Hun forteller at dette går ut over både voksne og ikke minst barn.  

– Vi møter foreldre som er stressa og slitne og som sover dårlig om natta. De kjenner på at de er dårlige foreldre. Boligproblematikk blir omtalt som et voksenproblem, men vi må ikke glemme at barna er veldig skadelidende på grunn av dette. 

Vil ha minumusstandard 

Frelsesarmeens Familiebosatt mener det er på høy tid at det settes et minimumskrav på hva som skal være verdige boforhold. 

– Det er liten kontroll av utleieleiligheter og vi trenger å få en minstestandard på plass. Det har vi på andre områder i samfunnet. Vi har for eksempel en EU-godkjenning av biler og samfunnet ville aldri godtatt biler uten bremser på veiene, sier Kjeldal.

Frelsesarmeen har den seneste tiden sett en kraftig økning av folk som kommer til oss for å få hjelp i dyrtiden, og bolig er noe av det viktigste for å få folk ut av fattigdom.

– Denne problematikken handler uten tvil om fattigdom. NAV-garantien har også en makspris som gjør at mange utleieboliger blir utelukket for denne gruppen, sier Kjeldal.  

Familiebosatt er rettet mot barnefamilier som ikke har et egnet sted å bo. Foreløpig er vi plassert rundt omkring i Stor-Oslo og i Stavanger og Kristiansand.