Ny arvelov øker pliktdelsarven med en halv million kroner

Pliktdelsarven økes i ny arvelov, men ikke så mye som først foreslått. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Innstillingen til ny arvelov er nå klar, ifølge VG. En av de viktigste endringene er at pliktdelsarven økes fra én million kroner til 15 G, noe som i dag utgjør rundt 1,5 millioner kroner.

Annonse:


Livsarvinger har i utgangspunktet krav på 2/3 av arvelaters formue.

Dette kalles pliktdelsarv og skal sikre barna en viss arv.

Pliktdelsarven kan imidlertid i dag begrenses gjennom testament til én million kroner til hvert av barna, eller til hvert barns arvelinje, og denne summen har vært den samme siden 1985.

I fjor sommer foreslo derfor regjeringen å øke beløpsgrensen til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp, noe som ville tilsvart én million kroner i 1985 justert for prisstigningen i perioden.

Velstandsutviklingen har dessuten ført til at det gjennomgående er større formuer som skal fordeles som arv i dag enn for snart 35 år siden.

I innstillingen til ny arvelov ender det imidlertid med at pliktdelen blir på 15 G, ifølge VG.

Det som er nytt nå er at beløpsgrensen i nominelle kroner øker hvert år, i takt med at grunnbeløpet justeres for prisstigning.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Har lyttet til tilbakemeldinger

– Vi har justert noen av forslagene etter å ha lyttet til tilbakemeldingene vi fikk fra folket under behandlingen, sier Peter Frølich, Høyres justispolitiske talsmann, til avisen.

Retten til å sitte i uskiftet bo videreføres, men det absolutte forbudet mot å gi bort fast eiendom oppheves.

Gaver skal imidlertid ikke stå i misforhold til formuen i uskifteboet.

VG skriver derfor at det i praksis vil bli vanskelig å gi bort fast eiendom, med mindre det er snakk om et stort bo og for eksempel en beskjeden hytte eller rimelig tomt.

Innstillingen ble levert fra Stortingets justiskomité i dag og den 9. mai skal Stortinget votere over loven.

Siden regjeringspartiene H, Frp, V og KrF støtter innstillingen vil den ifølge Frølich bli vedtatt slik den foreligger nå.

Hold deg oppdatert på skatt og andre privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter

Banktilbudet gjennom Posten avvikles

Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Fra februar 2019 gjelder nye regler for EU-kontroll

Få vet at de har fem års reklamasjonsfrist på mobilen

Du kan spare 10.000 kroner i året ved å kjøpe snus på nett