Finanstilsynet forbyr salg av omdiskutert spareprodukt til småsparere

Finanstilsynet forbyr nå salg av binære opsjoner til ikke-profesjonelle kunder. Tilsynet har også vedtatt begrensninger for salg av CFD til samme kundegruppe. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Finanstilsynet har nå bestemt at all markedsføring, distribusjon og salg av såkalte binære opsjoner til ikke-profesjonelle kunder i Norge skal forbys.

Annonse:


Småsparere skal fra 2. juli slippe å forholde seg til binære opsjoner.

Det blir også begrensninger i adgangen til markedsføring, distribusjon og salg av finansielle differansekontrakter (CFD) til den samme kundegruppen, gjeldende fra 1. august.

Dette kommer kun noen dager etter at den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, European Securities and Markets Authority (ESMA), vedtok en midlertidig begrensning i adgangen til å selge CFD-er og binære opsjoner i EU.

Selv om vedtakene ikke er bindende i Norge, valgte Finanstilsynet likevel å «rydde opp» også her.

Les også: Storebrand-sjefen: – Mange nordmenn vil få pensjonssjokk

Slik fungerer produktene

En binær opsjon fungerer slik at du «vedder» på hvilken vei kursen på den underliggende aksje, råvare, valuta eller lignende vil bevege seg fra inngåelses- til utløpstidspunktet.

Med binær menes at det kun er to mulige utfall, enten en utbetaling av et forhåndsavtalt beløp eller ingenting i det hele tatt.

«Handel med binære opsjoner er en ekstrem form for opsjonshandel på nett, med svært høy risiko. Tross tilsynelatende profesjonelle tilbydere, er investeringsoppleggene som tilbys svært ofte ikke annet enn rene bedragerier», skriver Økokrim på sine nettsider.

En CFD, eller en finansiell differansekontrakt, er en avtale mellom to parter om å bytte differansen i prisen på et underliggende aktivum, for eksempel en indeks, en aksje, en råvare eller en valuta, som oppstår i tidsrommet fra posisjonen åpnes til den stenges.

Handelen skjer ved at investoren betaler inn en margin, typisk 0,2 til 5 prosent av det faktiske beløpet som investeres i en posisjon. Belåningsgraden blir derfor svært høy, og tapet kan overstige innbetalt margin.

Les også: DNB har lansert to nye indeksfond

Finanstilsynet advarte mot handel med CFD i fjor

I fjor sommer gikk Finanstilsynet ut og advarte ikke-profesjonelle kunder mot å investere i CFD.

«CFD er et komplekst investeringsprodukt og innebærer svært høy risiko. Sannsynligheten for tap er stor,» skrev Finanstilsynet blant annet på sine nettsider.

Bakgrunnen for tilsynets advarsel var at det i 2016 og 2017 hadde blitt gjennomført stedlige tilsyn i seks verdipapirforetak med hovedvirksomhet innen CFD-handel.

Det ble da avdekket flere alvorlige tilfeller av brudd på verdipapirhandellovens bestemmelser om god forretningsskikk.

Som følge av dette fikk fire av de seks foretakene tilbakekalt sine tillatelser til å yte investeringstjenester, hovedsakelig som følge av deres rolle som pådrivere av svært kortsiktig og tapsbringende CFD-handel.

I tillegg inkluderte de alvorligste bruddene villedende markedsføring, mangelfulle opplysninger om risiko, samt mangelfulle vurderinger av produktets egnethet eller hensiktsmessighet for den aktuelle kunden.

Les også: Har laget et opplæringsprogram om aksjesparing «for dummies»

82 prosent av kundene tapte penger

Som et ledd i de stedlige tilsynene, foretok Finanstilsynet beregninger av resultatene til cirka 1000 kunders handel i CFD.

Beregningene viste at 82 prosent av kundene tapte penger, og at de i gjennomsnitt tapte rundt 260.000 kroner hver.

Det viste seg at det var foretatt hyppige transaksjoner til kundene. Gjennomsnittlig posisjonsvarighet var nemlig fire dager, og i gjennomsnitt ble det utført to transaksjoner per dag for den enkelte.

I og med at kostnadene beregnes som en prosentandel av hele posisjonen, og ikke kun av egenkapitalen, så forsvant i gjennomsnitt hele 37 prosent av kundenes deponerte egenkapital i transaksjonskostnader.

Tilsynsmyndighetene i Frankrike og Storbritannia har også publisert resultatene fra tilsvarende undersøkelser, og de viser at hhv 89 og 82 prosent av kundene i nevnte land tapte penger på CFD-handel.

Begrensningene i salg av CFD, som vil gjelde fra 1. august, innebærer blant annet at tilbyder må opplyse følgende til potensielle kunder:

«Mellom 74 og 89 prosent av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du må vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine».

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk

Banker anbefalte kunder med kredittkortgjeld å kjøpe aksjefond

Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

Finanstilsynet advarer mot kombinasjonsfond

Slik kan du lære barna dine å bli pengesmarte