Koronakrisen: Nav er ikke halvveis i behandlingen av dagpengesøknadene

Nav sliter med å komme ajuor med behandlingen av dagpengesøknadene som har kommet inn som følge av koronakrisen. Bildet viser arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Foto: Nav

Siden de mest omfattende koronatiltakene ble iverksatt i Norge, har Nav saksbehandlet 182.200 søknader om dagpenger. Fortsatt gjenstår søknader fra drøye 230.000 personer.

De siste fire ukene har Nav behandlet 20.000 søknader om dagpenger i uken, skriver etaten på sine nettsider.

Det er en kraftig økning fra starten av året da tilsvarende tall var på om lag 3800 søknader i uken.

Så langt i 2020 har etaten saksbehandlet 223.600 søknader om dagpenger, hvorav 182.200 er behandlet siden koronatiltakene ble iverksatt i uke 12.

Selv om det er betydelig flere enn i hele 2019, da Nav totalt saksbehandlet 157.000 søknader, gjenstår det fortsatt å behandle søknader fra i overkant av 230.000 personer.

Annonse:


– NAV har flyttet på saksbehandlere, ansatt flere og forenklet saksbehandlingen. Målet har vært at flest mulig skal få utbetalt så mye som mulig av det de har krav på, så raskt som mulig. Vi mottar daglig mange nye søknader og regner med å være ajour i slutten av juli, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

Under koronakrisen har Nav utbetalt 5,1 milliarder kroner i dagpenger, hvorav 2,7 milliarder kroner er utbetalt til de som har søkt fra uke 11 og til nå.

I tillegg har 175.200 personer til sammen fått utbetalt 3,4 milliarder kroner i forskudd på dagpenger.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Dette svarer Arbeids- og sosialdepartementet på hvorfor beregningen av dagpenger er endret

Roper varsko om tap av pensjon ved permittering

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke