Kortbetalingskrav kan forsinke utbyggingen av hurtigladere

elbil lading Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Elbilforeningen og Forbrukerrådet støtter regjeringens forslag om at nye hurtigladere må tilby kortbetaling fra sommeren av, melder Ranaposten. Regjeringens krav om kortbetaling på nye hurtigladestasjoner kan få konsekvenser for utbyggingstakten av hurtigladere i Norge.

Bakgrunnen er forskriften Samferdselsdepartementet nylig sendte ut på høring, som blant annet foreslår å innføre krav til kortbetaling på nye hurtigladere allerede fra 1. juli 2023. Forskriften er en oppfølging av regjeringens nasjonale ladestrategi som kom i desember i fjor.

– Våre lademedlemmer er opptatt av at hurtiglading skal oppleves brukervennlig for kundene, men mener dette ikke nødvendigvis oppnås med et krav om kortbetaling, slik forskriften foreslår, sier Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge.

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi, og representerer blant annet de største ladeoperatørene i Norge, som Circle K, Eviny, Ionity, Kople, Mer, Recharge, St1 Norge, Tesla og Uno-X Mobility. Drivkraft Norge advarer i sitt høringssvar på vegne av ladebransjen om konsekvensene de foreslåtte kravene om kortbetalingsløsninger kan få.

Etablering av hurtigladere blir dyrere

– Det er viktig å forhindre at l krav om kortbetalingsløsning går ut over utbyggingstakten. Økte kostnader på nye hurtigladestasjoner kan senke utbyggingstakten i en periode. Det er ingen tjent med,, sier Bremer Nebben.

Hun er opptatt av at myndighetskrav ikke kommer i veien for nødvendig ladeutbygging.

– Antall elbiler på norske veier vokser stadig, og det samme gjør etterspørselen etter hurtigladere. Verken bransjen eller forbrukere er tjent med at kortbetalingskrav forsinker utbyggingen av hurtigladere, sier Bremer Nebben.

Kortbetalingskostnadene er komplekse

Kostnadene knyttet til tilrettelegging for bankterminaler dessuten er mer komplekse enn kun kostnaden for selve terminalen.

– Tilrettelegging av betalingsterminaler for kortbetaling involverer både ladeoperatører, produsenter av ladestolper og betalingsterminaler, i tillegg til tjenesteløsninger knyttet til samhandling mellom systemene. I tillegg kommer ytterligere kostnader som drift av betalingssystemene, samt tilsyn og vedlikehold av terminalene.

Drivkraft Norge reagerer også på at Samferdselsdepartementet i forskriften har kostnadsanslag basert på erfaringer innhentet fra kun én aktør, og ikke omtaler Betalingstjenestedirektivet og føringene de gir for krav mulighet til å taste PIN-kode ved bruk av kort, noe som setter ytterligere fordyrende begrensninger for kortbetalingsløsningene.

– Dette understreker hvor lite erfaring det er å innhente om kostnadene ved tilrettelegging for kortbetaling, og hvor viktig det derfor er med god dialog mellom myndigheter og en samlet ladebransje, sier Bremer Nebben, som også understreker at ladeoperatørene gjerne bidrar med den informasjonen myndighetene skulle trenge.

Trenger tid til tilpasning

Forskriften foreslås å i tre i kraft 1. juli 2023. Drivkraft Norge mener dette er for kort tid, og mener det ikke gir ladeoperatørene god nok tid til å tilpasse seg.

– Bransjen vil sette opp utstyr som gjør kortbetaling på nye hurtigladere mulig, men må samtidig passe på at det både fungerer og har et godt brukergrensesnitt. Får ikke ladeoperatørene god nok tid til tilpasning, er det en risiko at forbrukerne får et dårligere tilbud. Og det sier det seg selv at bransjen ikke ønsker, og heller ikke vil være noe myndighetene er tjent med, sier Bremer Nebben.

For å sikre at utbyggingstakten opprettholdes, mener derfor Drivkraft Norge at kravene bør gjelde fra tidligst fra 1. januar 2024.