KNA

Frykter økte bompengetakster

Regjeringen har bedt vegvesenet se på konsekvensene av kutt i tilskuddsordning for bompengetakster utenfor byområdene. Det møtes med kraftige advarsler fra KNA. I 2017 ble det innført en tilskuddsordning for…


Krever fjerning av veibruksavgiften

Drivstoffprisene økte mer enn prisene på både strøm og matvarer i fjor, og fortsetter å holde seg på et høyt nivå. Nå krever Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) kutt i drivstoffavgiftene…


– Dårlig skjult administrasjonsgebyr

Bompengeutstederen Flyt fikk nylig godkjenning av et gebyr på 5 kroner i måneden for autopassbrikken mange bilister har i kjørestøyet. – Umusikalsk, mener Børre Skiaker. 2022 ble et rekordår for…


Bilistene delt på midten om veiprising

Debatten om man skal bytte ut bomstasjoner og veibruksavgift med en veiprisingsmodell hvor bilistene betaler basert på antall kjørte kilometer er i full gang. En nasjonal spørreundersøkelse gjennomført av KNA…
Krever midlertidige kutt i avgifter på drivstoff

Mens bensin- og dieselprisene har vært skyhøye i et halvt år, har ikke regjeringen foretatt seg noen ting. – Regjeringen svikter norske bilister og forbrukere, sier Kongelig Norsk Automobilklub. Generalsekretær…


Så mye betaler vi i bompenger per år

I gjennomsnitt må du ut med 2550 kroner i bompenger dersom du kjører 15.000 kilometer i år, viser beregninger fra opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). I fjor dro staten inn totalt 9,3 milliarder kroner i bompengeinntekter.