Bompengesjokket!

kna Børre Skiaker, Generalsekretær KNA. Foto: KNA.

Bompengene har steget kraftig de siste par årene, og i 2023 tar vi ny rekord. Men ifølge statsbudsjettet blir denne smadret neste år med en økning på opp mot 50%. – Utviklingen er dramatisk, sier generalsekretær i KNA, Børre Skiaker. 

I 2022 betalte trafikantene 14 milliarder kroner i bompenger. For inneværende år er det forventet å passere 15,2 milliarder kroner, og neste år vil det øke dramatisk mer. I statsbudsjettet for 2024 er det nemlig stilt til disposisjon 22,9 milliarder kroner til bompenger.

Det vil eventuelt bety en økning i bompengekostnadene for norske bilister på 7,5 milliarder eller 50% fra i år. 4,5 milliarder av det går til kollektivtrafikktiltak i de fire byområdene med byvekstavtaler.

KNA gjorde tidligere i år en spørreundersøkelse som viste at en av fem bilister systematisk kjører omveier fordi de ikke har råd til å betale bompengene. Tallet var enda høyere blant de med dårlig råd. Nå roper bilistorganisasjonen varsko.

– I en tid der folk i stadig større grad sliter med å få endene til å møtes er det forstemmende at bompengene øker så dramatisk. Det fremstår som politikerne trenger en realitetsorientering med tanke på folks økonomiske hverdag, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

Samferdselsdepartementet avviser utregningen til KNA, som denne saken er basert på, noe KNA bekrefter.  KNA opplyser til Pengenytt at summen på 23 milliarder kroner ikke er penger bilistene må betale i bompenger nå, men avsatte midler til investering.

– Bompengene øke neste år, men disse tallene er misvisende. Vi har bedt departmentet komme med mer presise prognoser for bompenger i 2023, men dette har vi foreløpig ikke fått, sier samfunnskontakt i KNA, Tor Valdvik.