Leserinnlegg: SVs bilpolitiske bomskudd

kna Børre Skiaker, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub.

Bilistene med dårligst råd tvinges til å droppe de tryggeste veiene, fritidsaktiviteter for barna og nødvendig service og vedlikehold på bilen på grunn av dyrtiden. SV vil tvinge regjeringen til å øke drivstoffavgiftene ytterligere, øke bompengene og dermed svekke trafikksikkerheten, øke utslippene og gjøre hverdagen vanskeligere for mange. Dette er å slå seg selv politisk konkurs.

Av: Børre Skiaker, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub – KNA.

I en ny nasjonal spørreundersøkelse InFact har gjort for KNA demonstreres kraftige klasseskiller i veitrafikken. 46,9 prosent av bilistene med dårligst råd oppgir at de ganske eller svært ofte kjører omveier for å unngå å betale bompenger. Dette er en økning på 10 prosent fra januar. Seks av ti bilister med anstrengt økonomi har utsatt verkstedkostnader på grunn av økte kostnader siste året. Skal trygge veier, nødvendig transport og pålagt vedlikehold av bilen være luksusgoder?

SV vil ha enda dyrere bompenger

I 2017 ble det innført en tilskuddsordning for å redusere bompengetakstene utenfor byområdene, med mål om å få ned bompengebelastningen for bilistene med minst 10 prosent. Dette har senket bompengebelastningen på mange strekninger. KNA har tidligere tatt til orde for at ordningen må styrkes.  I sitt alternative statsbudsjett foreslår SV heller å kutte hele ordningen, som dermed vil øke bompengebelastningen med ytterligere 740 millioner kroner for norske bilister.

Noen av de raskeste og tryggeste veistrekningene våre er bompengefinansiert, og bompengetrykket øker stadig. Prognosen oppgitt i statsbudsjettet anslår at bilistene skal betale over 15,2 milliarder kroner i bompenger i løpet av inneværende år. Neste år er bompengetrykket ventet å øke ytterligere, og SVs bompengeøkning på 740 millioner ekstra vil komme på toppen av dette. Gitt nullvisjonen og klimamålene er det paradoks at vi bygger bedre og mer trafikksikre veier, men priser de så høyt at mange med dårlig råd presses over på mer trafikkfarlige veier som tar lengre tid og gir høyere klimautslipp. 

Barna rammes

I KNAs undersøkelse svarer nesten halvparten av bilistene med barn som har anstrengt økonomi at de har måtte kuttet ut fritidsaktiviteter for barna siste året på grunn av økte kostnader knyttet til bilhold. De med dårligst råd har færrest alternativer til bilen, lavest elbilandel og er dermed også mest utsatt for et økende bompengetrykk. 

Fossilbilistene er under press med kraftige økninger på 8-10 kroner literen de siste par årene, og de betaler i tillegg opp mot det dobbelte i bompenger. Likevel er det ikke slik at disse bilistene vurderer å kjøpe seg en nyere og mer miljøvennlig bil. Tvert imot svarer 37,2 prosent av de med anstrengt økonomi at de vurderer å selge bilen å kjøpe en billigere, mindre miljøvennlig bil. 

Det er urovekkende å se den manglende bevisstheten om hvilken situasjon mange bilister havner i på grunn av kostnadsøkningen knyttet til bompenger og drivstoff de siste årene. Når SV, som har utjevning av forskjeller og klimakampen som sine viktigste fanesaker, foreslår en avgiftsøkning som vil øke pumpeprisen med over en krone og øke bompengekostnadene er det mer enn et paradoks. Enda flere bilister vil bli presset over på smalere, lengre og mer trafikkfarlige sideveier som gir større utslipp og de fattigste vil som alltid rammes hardest. 

SV svikter både miljøet, trafikksikkerheten og de som sitter nederst ved bordet med sin bilpolitikk.