Til sommeren kan dette bli lov

Allerede til sommeren kan dette bli et vanlig syn i skjærgården. Foto: Siri Spjelkavik/ Flickr.com

Regjeringen ønsker å likestille vannscooter med båter og andre fartøy som brukes i sjø og vassdrag, og foreslår derfor å oppheve den såkalte vannscooterforskriften. Det får generalsekretæren i Norsk Friluftsliv til å reagere kraftig.

Klima- og miljødepartementet sendte lille julaften ut et forslag om å oppheve vannscooterforskriften.

Dersom dette går igjennom vil det bety at det ikke lenger vil finnes en nasjonalt fastsatt særregulering for bruk av vannscootere, står det i høringsutkastet.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, er opprørt, og mener at forslaget kan straffe regjeringen ved valget til høsten. 

– At regjeringen ønsker å gjennomføre dette i et valgår er jo helt utrolig. Folk i hytter eller på tur langs vannet, som padler eller bader og som får ferie og fritidskvalitet redusert, kommer ikke til å glemme i september hvem som står bak dette, sier Heimdal i en pressemelding.

Høringsfristen er 23. mars, og eventuelle endringer eller oppheving av forskriften vil etter planen tre i kraft allerede fra 1. mai.

Les også: 15.120 kroner mer i engangsbeløp til nybakte foreldre

Skal bli opp til hver kommune å regulere

– I dag finnes det fartøy med tilnærmet lignende egenskaper som vannscooter, både når det gjelder fart og støy, som ikke omfattes av vannscooterregelverket, men som kun reguleres av de alminnelige regler for ferdsel til sjøs. Regjeringen ser ikke behovet for å forskjellsbehandle vannscooter og andre fritidsfartøy, skriver regjeringen.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal. Foto: Joe Urrutia

Dersom vannscooterforskriften oppheves, vil kjøring med vannscooter reguleres av de alminnelige reglene for fartøy.

Det blir med andre ord opp til hver enkelt kommune å regulere bruken av vannscootere og andre fartøy ut fra lokale hensyn som friluftsliv og naturmangfold.

Det kan føre til store konflikter, advarer Norsk Friluftsliv, og spår at somrene ved skjærgårdene ikke blir like stille fremover.

– Hvilken vannscooterfører kommer til å ha med seg flere kommuners forskrifter når de skal krysse kommunegrenser? Det kan også fort bli forvirring når ulike kommuner deler samme fjord. Når verken sentrale eller kommunale myndigheter setter av ressurser til å håndheve lovverket, blir dette i praksis fritt frem for alle som vil råkjøre nær land, sier Heimdal.

Les også: Dette var de 10 mest leste sakene på Pengenytt i 2016

Skal øke sikkerheten og gjøre regelverket mer brukervennlig

Regelverket for bruk av vannscooter ble evaluert av Vista analyse med flere i 2014. Sluttrapporten viser at det gjeldende regelverket tar hensyn til natur- og friluftsinteresser, men at det ikke godt nok tar hensyn til sikkerheten ved bruk av vannscooter.

Regelverket er også utformet slik at det er vanskelig å håndheve og kontrollere.

Til slutt konkluderer rapporten med at mange opplever at regelverket er vanskelig å bruke i praksis.

Regjeringen mener det derfor ikke er behov for å forskjellsbehandle vannscooter og andre fritidsfartøy. En oppheving av vannscooterforskriften skal gi et mer ensartet og brukervennlig regelverk, ifølge dem selv.

«Hvorvidt vannscooter vil medføre ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv vil variere mellom ulike områder av landet, men også innen ulike områder av en kommune. Dette taler for at kommunene selv regulerer bruken ut fra viktige hensyn som friluftsliv og naturmangfold», heter det på regjeringens nettsider.

Kommuner som vet at de kan få særskilte utfordringer med bruk av vannscooter, oppfordres derfor allerede nå å forberede lokale bestemmelser. 

Les også: Salg av egen bolig kan gi deg skattesmell

Les også: Spar tusenlapper på å skifte tannlege. Her er de billigste og dyreste i ti norske byer