Nordmann hevder han ble svindlet for 73.486 kroner på strippeklubb i London, men får ikke tapet dekket av Nordea

Det ble en svært kostbar tur på strippeklubb i London for nordmann i fjor høst. Foto: David Dibert/ Unsplash

Kortet til en nordmann ble belastet med nesten 74.000 kroner i løpet av få timer på en strippeklubb i London, men banken vil ikke dekke tapet.

I en en fersk avgjørelse i Finansklagenemda går det frem at en Nordea-kunde hevder han ble svindlet på bytur i London den 21. september i fjor.

Det hele startet med at vedkommende klokken tre på natten ble spurt av en tilfeldig mann på gaten om han ville bli med til en privat strippeklubb, noe han takket ja til. Der ble han i 4-5 timer, ifølge han selv.

Etter å ha gjennomført flere betalinger med kontanter, måtte han etterhvert ty til et betalingskort.

Da han senere sjekket kontoutskriften oppdaget han imidlertid fire korttransaksjoner på totalt 73.846 kroner som han ikke kunne vedkjenne seg.

At transaksjonene avviket kraftig fra hans tidligere bruksmønster og at de dessuten ble gjennomført i løpet av kun 90 minutter, gjorde at han umiddelbart mistenkte svindel.

Les også: Frekk svindelmetode med kredittkort brer om seg

Hevder han ble dopet ned og svindlet

Det viste seg også at det hadde blitt forsøkt gjennomført ytterligere transaksjoner på totalt 112.754 kroner samme natt, men at disse ble avviste på grunn av innlagt kortsperre.

Dagen etter besøket på strippeklubben våknet mannen med kraftige abstinenser, noe han tror skyldes neddoping.

Annonse:


Nordea-kunden mener at beløpene kan ha blitt manipulert på kortterminalen av de ansatte ved strippeklubben. Eventuelt kan kortet ha blitt kopiert eller fratatt han, for deretter å bli lagt tilbake hos ham, etter at transaksjonene ble gjennomført av uvedkommende.

Han mener han aldri godkjente beløpene for de fire nevnte transaksjonene og at Nordea derfor må kompensere han for misbruk av kortet.

Mange forsøk på stadig mindre transaksjoner med kort tids mellomrom viser dessuten at kortet ble forsøkt tømt for mest mulig, mener bankkunden.

Les også: Antall svindelsaker med betalingskort har falt med 70 prosent på to år

Enstemmig medhold til Nordea

Banken på sin side viser til at de omstridte transaksjonene ble gjennomført ved at kortets chip ble lest, og at riktig PIN-kode ble tastet. Kortet er dessuten ikke tapt, noe som indikerer at det var originalkortet som ble benyttet.

Videre hevder Nordea at det ikke foreligger dokumentasjon på at kunden ble dopet ned den aktuelle natten, og at han derfor selv må holdes ansvarlig for tapet.

Finansklagenemnda viser til at Høyesteretts ankeutvalg tidligere har uttalt at det er kortholderen som har bevisbyrden for at transaksjoner som er gjort med betalingskort og personlig kode (PIN-kode) ikke er gjort av kortholderen selv eller med hans samtykke.

«Selv om nemnda ikke kan utelukke at kortet har blitt misbrukt av uvedkommende på den ene eller andre måten, er kortholderens bevisbyrde for at transaksjonene ikke er gjort av ham selv eller med hans gyldige samtykke, ikke oppfylt», står det i konklusjonen fra nemda.

Avgjørelsen var enstemmig.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Pensjonert diakon Edward (84 år) ble garantert en trygg investering, men tapte 73 prosent på 12 dager

Huseier åpnet ikke Digipost – Må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt til kommunen

Holder det å klippe utgåtte betalingskort i to?

Hvor trygt er egentlig kontaktløs betaling?

Dette skjer om du overfører penger til feil konto