Etteroppgjøret til uføretrygdede blir ytterligere utsatt

Mange uføretrygdede må vente til langt ut i neste år med etteroppgjøret for 2017. Bildet viser Nav-direktør Sigrun Vågeng på konferansen om partnerskapet i Nav-kontorene i 2015. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ ASD

Etteroppgjøret til uføretrygdede ble i år utsatt og skulle tidligst komme i november. Nå opplyser Nav at mange må vente til januar og februar neste år, og noen sågar enda lenger.

Annonse:


Dersom du mottar uføretrygd vil Nav hvert år sjekke at du har mottatt riktig beløp.

Dette kalles etteroppgjør, og blir gjort om høsten etter at skatteoppgjøret for fjorårets inntektsår er klart.

I etteroppgjøret i år vil Nav altså bruke inntektsopplysninger fra skatteoppgjøret for 2017 for å beregne om riktig uføretrygd ble utbetalt i 2017.

Viser skatteoppgjøret at du har hatt en for lav eller høy inntekt enn den inntekten Nav brukte til å beregne utbetalingen av uføretrygden, inkludert eventuelt barnetillegg og/eller gjenlevendetillegg, vil du enten få et vedtak om etterbetaling eller krav om tilbakebetaling.

De siste to årene har etteroppgjøret funnet sted i oktober måned, men tidligere i høst varslet Nav at det ville bli forsinket og at det tidligst ble klart i løpet av november.

Årsaken til forsinkelsen ble oppgitt å være tekniske problemer med innhenting av inntektsopplysninger fra Skatteetaten.

Les også: Dette er de beste «bensinkortene» å bruke i Norge og utlandet i 2018

Mange uføretrygdede må vente til neste år

Ellen Chr. Christiansen, direktør for NAV Arbeid og ytelser. Foto: Nav

Nå melder Nav på sine nettsider at beregningen av de første etteroppgjørene vil starte i neste uke, og at arbeidet vil pågå over en lengre periode. 

Pengenytt tok derfor kontakt med Nav for å høre om mottakerne har fått noe informasjon om utsettelsen utover det som står på nettsidene.

– Mottakere av uføretrygd har ikke fått noe informasjon om dette utover det som står på nav.no, svarer Ellen Chr. Christiansen, direktør for NAV Arbeid og ytelser, og legger til:

– Vi sender brev til mottakere som har fått for lite eller for mye utbetalt i kalenderåret 2017. Arbeidet med etteroppgjøret vil pågå over en lengre periode, og mange vil først få brev om dette i januar eller februar. I enkelte tilfeller vil det gå noe lenger tid før etteroppgjøret er ferdig.

– Hvorfor vil det ta så lang tid å gjennomføre dette i år?

– Forsinkelsen skyldes tekniske problemer med innhenting av inntektsopplysninger fra Skatteetaten.

Les også: Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Sender kun brev om endringer

Hvis Nav ser at det ikke er noen endringer for dine inntektsopplysninger fra forrige beregning, og du har fått utbetalt riktig uføretrygd for inntektsåret 2017, vil du ikke få brev.

Viser det seg at du har fått for lite utbetalt i forrige kalenderår, får du et brev om etterbetaling, og du får utbetalt etterbetalingen som en engangssum.

Hvis det viser seg at du har mottatt for mye penger fra Nav i 2017, vil du få et brev om tilbakebetaling.

Nav sender i utgangspunktet kun ut digitale brev til «Ditt Nav» om etteroppgjøret, og dette blir varslet per epost og SMS.

Hvis du har reservert deg mot digitale brev, vil du få brevet tilsendt i posten.

Tidligere i år ble det dessuten kjent at Nav hadde foretatt manglende skattetrekk til enkelte mottakere av dagpenger, arbeidsavklaringspenger og andre ytelser.

Det kan bety restskatt for mange til neste år.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Slik blir den nye skattemeldingen

Rekordmange husholdninger bytter strømleverandør

SAS og Norwegian dumper billettprisene to dager i uken

Timeshare-selskaper må punge ut til norske kunder

Frekk svindelmetode med kredittkort brer om seg