Vegdirektoratet forventer en økning i bompengeinntektene på 25 prosent fra 2017 til 2019

Staten håver inn stadig mer bompenger, viser fersk statistikk. Bildet viser en bomstasjon i Oslo sentrum. Foto: Bompengestasjon Oslo Foto: Wikimedia Commons

Statens inntekter fra bompengeinnkreving forventes å bli på 13 milliarder kroner i 2019. Det blir i så fall en økning på 2,6 milliarder, eller 25 prosent, fra 2017.

Annonse:


Inntektene fra bompengeinnkreving lå i 2017 på rundt 10,4 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen.

Prognosene for 2018 og 2019 ligger på henholdsvis 11,5 og 13 milliarder kroner.

– Hovedårsaken til at vi forventer at inntektene øker ytterligere er blant annet innføringen av et nytt takst-system i Oslo og opprettelse av nye bomstasjoner i Oslo, Bergen og på Nord-Jæren. I tillegg starter flere bompengeprosjekter opp, forteller Åge Jensen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, i en pressemelding.

Han er usikker på om oppheving av bompenge-fritak for elbiler vil påvirke inntektsgrunnlaget.

Elbilfritakene utgjorde om lag 48 millioner av totalt 655 millioner passeringer i bomstasjoner og på ferjer i 2017.

– Vi regner med at noe av inntektsgrunnlaget kan være påvirket av disse fritakene, men i og med at Stortinget har vedtatt at det nå er opp til lokalpolitikerne å vurdere om fritak skal oppheves, kan vi ikke si noe på nåværende tidspunkt om hvilken effekt det kan ha på inntektsgrunnlaget fremover, sier han.

Les også: Mange som selger bilen sin må betale for bompasseringer til ny eier

Utlendingene betaler like ofte som nordmenn

Antall passeringer med bombrikke økte i 2017 og lå totalt på 78 prosent av alle passeringer.

Antall passeringer med utenlandske biler var på om lag 20,1 millioner, noe som tilsvarer rundt 3,1 prosent av den totale trafikken i bomstasjonene.

Betalingsgraden for disse kjøretøyene har økt, viser en rapport fra Statens vegvesen.

Det skyldes at flere har avtale om bombrikke og fordi bompengeselskapene benytter seg av profesjonell innkrevingstjeneste for utenlandske biler som ikke har brikke.

I 2017 betalte utenlandske privatbilister og tunge kjøretøy med brikkeavtale like godt som norske.

Bare utenlandske kjøretøy i takstgruppe 2 (over 3500 tonn) uten bombrikke betalte dårligere enn norske, med en betalingsgrad på 63 prosent.

Dette gjelder en liten andel både norske og utenlandske, fordi de fleste har bombrikke etter at det ble obligatorisk for takstgruppe 2 i 2015.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook, Twitter eller LinkedIn.

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Disse «bensinkortene» gir størst rabatt i Norge og utlandet

Elbil-eier ble fakturert 3000 kroner av bomveiselskap

Måten du bremser på kan gi deg ekstra stor verkstedregning

I år kommer nye regler for EU-kontroll

Dette er de vanligste årsakene til at kjøretøy ikke går gjennom EU-kontrollen

Så mye feil viser speedometeret på nye biler