Slik forsvarer DNB kostnaden i spareproduktet «Lev Mer»

Bildet viser DNBs hovedkontor i Bjørvika, Oslo. Foto: DNB

Forvaltningshonoraret i DNBs nye spareprodukt «Lev Mer» er 64 prosent høyere enn om du hadde kjøpt de fem underliggende fondene selv. DNB ønsker nå å forklare hvorfor.

Annonse:


– For mange nordmenn er pensjon noe som oppleves som vanskelig og lite interessant. Med «Lev Mer» ønsker vi å gjøre sparing til pensjon enkelt og prisgunstig, samtidig som vi gir full valgfrihet til å ta ut pengene ved behov, forklarer kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø, i en epost til Pengenytt.

Kommunikasjons-rådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB. FOTO: DNB

Kommunikasjons-rådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB. FOTO: DNB

Han legger til:

– Enkelt fordi vi automatisk tilpasser aksjer og renter i forhold til kundens alder, og nedvekter aksjeandel mot pensjonsalder. Prisgunstig (fast pris på 0,50 prosent) fordi vi har valgt indeksforvaltning av aksjedelen (det er aktiv forvaltning av rentedelen).

Les også: DNB har lansert et tilsynelatende billig pensjonsspareprodukt, men…

Bruker fastpris som fanger opp alle kostnader

– Hvorfor må kundene betale så mye for dette produktet, når samtlige underfond har forvaltningshonorarer som ligger langt lavere?

– Priselementet er beregnet over produktets livsløp frem til pensjonsalder (67 år). Aksjer er priset til 0,30 prosent og renter til 0,50 prosent, mens det er beregnet en pris på 0,10 prosent for at en forvalter rebalanserer og nedvekter, svarer Korsberg Dalsbø.

– For å gjøre kostnader lett forståelig for kundene, har vi gått bort fra bruk av forvaltningskostnader til fordel for fastpris i «Lev Mer». Prisen er 0,50 prosent og skal fange opp alle kostnader (TER). TER er et kostnadsbegrep som er pliktig oppgitt i KID-dokumenter og prospekter i alle verdipapirfond. Pris er lik TER i «Lev Mer», det innebærer at faktisk totalt belastet forvaltningshonorar er lavere enn 0,50 prosent i «Lev Mer», legger han til.

– Kommer dette produktet som en følge av kritikken på kombinasjonsfond fra Finanstilsynet, eller er det noe dere har planlagt lenge?

– «Lev Mer» ble planlagt og startet utviklet i november 2015. En forutsetning for å lykkes med slikt produkt er å ha gode digitale kjøpsløsninger. Vi har brukt cirka elleve måneder før vi ble klare for lansering, avslutter kommunikasjonsrådgiveren.

Les også disse sakene på Pengenytt:

DNB lanserer nytt fondsprodukt: «Lev Mer»

Dette er Folketrygdfondets norske favorittaksjer

Globale aksjefond sliter med å levere god avkastning: Sjekk ut hvordan ditt fond har prestert