Regjeringen ønsker å stanse utenlandsk pengespillreklame

Kulturminister Trine Skei Grande vil stoppe den enorme mengden reklame for pengespill. Foto: Mona Lindseth / Kulturdepartementet
Kulturdepartementet har i dag sendt et forslag til endring i kringkastingsloven på høring. Formålet med det er å stanse pengespillreklame fra utlandet.
Annonse:


Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har enerett på å tilby pengespill i Norge, og det er reklameforbud for alle andre.

Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke.

– Regjeringen tar pengespillproblemer på alvor, og ønsker å begrense utenlandsk pengespillreklame for å beskytte sårbare spillere, uttaler kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

– Dette er et verdivalg. Vi ønsker å lytte til alle de som sliter med spilleproblemer og mener dette hensynet må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser, fortsetter kultur- og likestillingsministeren.

Den siste befolkningsundersøkelsen fra 2015 anslo at det til sammen var 122.000 risiko- og problemspillere i Norge den gang.

Tallet er trolig høyere i dag.

Les også: Nesten to av tre begravelsesbyråer bryter krav om å oppgi priser

Må gjøre en lovendring

Bestemmelsene i pengespillovgivningen kan i dag ikke brukes til å håndheve markedsføringsforbudet overfor utenlandske aktører.

Derfor foreslås det en ny bestemmelse i kringkastingsloven.

Denne vil gi Medietilsynet hjemmel til å gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Et slikt pålegg kan ilegges overfor distributører av fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester, for eksempel TV-distributører eller bredbåndleverandører.

Parallelt vil Kulturdepartementet be Lotteritilsynet om å utrede et forslag om såkalt DNS-varsling, noe som vil sikre at brukere som går inn på nettsidene til utenlandske pengespillselskaper informeres om at disse spillene ikke er lovlige i Norge.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er godt fornøyde

– Vi er godt fornøyd med at regjeringen nå foreslår en lovendring som kan stanse pengespillreklame fra utlandet. Sammen med DNS-varsling vil dette få god effekt og bidra til å beskytte sårbare spillere i Norge, sier direktør for Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen, i en kommentar.

Direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen. Foto: Dagrun Reiakvam

Spillreklamen som rettes mot norske kunder er i dag intensiv og dette har vært et problem lenge, ifølge henne.

Paulsen viser til en rapport fra 2014 der en ekspertgruppe ledet av Lotteritilsynet foreslo tiltak for å stanse denne ukontrollerte strømmen av reklame rett inn i TV-stuene til norske borgere.

Også Stortingsmeldingen «Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk» ga samme anbefaling, noe Stortinget sluttet seg til i 2017.

At regjeringen i dag har sendt et forslag til endring av kringkastingsloven på høring, der dette er tatt hensyn til, er derfor positivt i hennes øyne.

– Lotteritilsynets samfunnsoppdrag gitt av Stortinget er å beskytte sårbare spillere gjennom å sikre at lotteri og pengespill blir tilbudt i trygge og ansvarlige former. Dette har vært vanskelig, all den tid det har vært et EU-direktiv som har blitt brukt til å sende spillreklame som etter norsk lov er forbudt via andre land, sier hun, og legger til:

– Lovendringen vil bidra til å stanse dette. Når departementet nå også ber oss utrede DNS-varsling, så vil det ytterligere bidra til bedre beskyttelse av norske borgere og særlig sårbare grupper. Vi vet at 6 av 10 nordmenn er usikre på hva som er lov og ikke av pengespill, og dette vil gjøre det tydelig. Med dette vil spillere kunne ta informerte valg.

Les også: Fra i år gjelder nye regler for EU-kontroll

Vi ser 24 pengespillreklamer per uke

Utenlandske spillselskaper bruker tre ganger så mye som norske spillselskaper på TV-reklame.

En rapport utarbeidet av Rambøll Management Consulting for Lotteritilsynet i 2018 viser at en person som i snitt ser to timer TV hver dag kunne bli eksponert for omkring 24 pengespillreklamer på én uke.

– Det er et faktum at det er for enkelt å spille på spill som ikke er lov å tilby i Norge, sier Paulsen.

– Det hadde vært mulig å blokkere, men DNS-varsling er også et godt virkemiddel. Det betyr at spillere som går til nettsider med ulovlige spill blir informert om at tilbudet er ulovlig. Dette vil avgrense spilling hos uregulerte aktører, da vi vet at mange sliter med å vite hvilke pengespill som er lov og ikke. Varslingen vil bidra positivt til at færre spiller på utenlandske pengespill utenfor vår kontroll, avslutter hun.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Advokat mener mange går glipp av overtidsbetaling

Enova endrer i støttetilbudet til privathusholdninger

Fra 1. april blir det økte avgifter på flyreiser ut av Europa

Faktisk.no: Forbrukerrådets prisportal for tannleger er ikke til å stole på

Test av 37 robotstøvsugere: Dette er vinnerne