Kjøretøy

Nå får du mer i kjøregodtgjørelse på jobb

Fra nyttår øker kilometersatsen kraftig for bruk av privatbil i jobben. Mandag denne uken ble Staten enige med arbeidstakerorganisasjonene om nye reisesatser for 2023. For bruk av egen bil i jobbsammenheng…






Saltbruken på riksveiene går ned

Det ble totalt brukt 95.000 tonn salt på norske riksveier i vintersesongen 2019/2020. Det er en nedgang på 16 prosent fra året før, hvor det ble brukt 113.000 tonn.


Vil åpne for flere typer personlige bilskilt

Siden 2017 har det vært lov å bruke personlige kjennemerker på bil med skilt i vanlig størrelse. Nå vil regjeringen åpne opp for at personlige kjennemerker kan komme i både store og små størrelser og for ulike kjøretøy.







På nyåret kommer nye regler for EU-kontroll

Frem til nå har siste siffer i registreringsnummeret vært avgjørende for når du skulle på EU-kontroll. Fra februar neste år blir dette endret, i tillegg til at du gis noe større fleksibilitet.