Trange tider: Færre kjører gjennom bomstasjonene

Fjellinjen Bomstasjon i Oslo. Foto: Fjellinjen.

I november sank biltrafikken på veiene i Oslo med 2,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

I november ble det registrert 33,4 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner. Det er en nedgang på 2,5 prosent mot samme måned i fjor.

– Mye av grunnen til dette skyldes nok takstøkningene i september, sier Stian Strøm Arnesen, analyseansvarlig i Fjellinjen.

16. november kuttet Ruter prisene på månedskort fra 814 kroner til 499 kroner. Kampanjetilbudet varer til og med 16. desember. Fjellinjens analyseansvarlig er spent på hvordan prisnedgangen vil påvirke trafikkbildet i tiden som kommer.

– På kort sikt blir det spennende å se om salgskampanjen vil gi utslag på trafikken på veiene i desember og januar. Det er også spennende å følge eventuelle langtidseffekter av dette, sier Stian Strøm Arnesen i Fjellinjen.

Økende andel av nullutslippskjøretøy

Andelen elbiler øker på veiene i Stor-Oslo for hver måned. I november var elbil-andelen som omfatter personbiler og el-varebiler 35,1 prosent.

Det er en økning på 0,6 prosentpoeng bare fra oktober hvor andelen var 34,5 prosent.

Kjøretøysfordeling

Tabellen under viser en prosentvis fordeling i alle Fjellinjens bomstasjoner, med endring siste 12 måneder i prosentpoeng.

Nullutslippskjøretøy innenfor «Stor bil» og elvarebiler er skilt ut som egne kategorier. Kategorien «Stor bil» inneholder både busser og næringstransport. Blant nullutslipp for store biler er det store flertallet elbusser.