Dette risikerer du ved å kjøre forbi andre i høyrefeltet

Det er ikke fritt frem når du kjører på firefelts motorvei. Kjører du for eksempel forbi en annen bil på høyre side, kan det fort bli kostbart. Dette gjelder imidllertid ikke når trafikken er så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefeltene i kjøreretningen og det kjøres med en fart som er bestemt av kjøretøyet foran. Da følger man flyten i trafikken, og dersom da høyre felt flyter raskere enn venstre, er det også tillatt å passere biler i venstre felt. Innfelt: Politiinspektør Olav M. Markussen. Foto: Pixabay/ Erik Skjøldt

Norge får mer og mer firefelts motorvei, og med det følger nye utfordringer.

Veier med mer enn ett kjørefelt i hver retning blir mer og mer vanlig i Norge.

Problemet er bare at ikke alle har fått med seg hvilke regler som gjelder ved kjøring på slike veier. I alle fall kan det se slik ut noen ganger.

Det er nemlig ikke uvanlig å se biler ligge i venstre felt, selv om de ikke skal kjøre forbi noen i høyrefeltet.

Disse tror tilsynelatende at det er valgfritt hvilket kjørefelt de velger, noe som både hindrer trafikkflyten og kan skape trafikkfarlige situasjoner.

For dersom du skal passere disse «venstresinkene», må da høyrefeltet benyttes. Men dette er imidlertid strengt forbudt.

Les også: Disse bilene topper prestisjetung kundetilfredshetsundersøkelse

Annonse:


Forelegg på 6650 kroner eller førerkortbeslag

Pengenytt har vært i kontakt med utrykningspolitiet (UP) for å høre hva de gjør når de ser bilister som ikke kan kjørereglene.

Det første vi lurte på var hva UP kan gjøre med bilførere med fri bane som tydelig «blokkerer» andre medtrafikanter fra å kjøre forbi fordi de ligger i venstrefilen og holder samme fart som bilene i høyrefilen.

Politiinspektør Olav M. Markussen. Foto: Erik Skjøldt

– Hvis UP blir oppmerksom på dette, vil det naturlige være å stanse vedkommende og gi en forklaring om at høyre kjørefelt skal benyttes. Reglene om dette er omhandlet i trafikkreglene § 5, kjøretøyets plass på veien. Dette gjelder også ved kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretning (§ 5 nr. 1), svarer politiinspektør Olav M. Markussen.

Hvilken straff kan bilførere eventuelt få for å kjøre forbi på høyre side? Forutsett at han/hun overholder fartsgrensen på stedet.

– Her vil det naturlige være å stanse vedkommende bilfører, enten gi en muntlig advarsel eller det kan være aktuelt å utstede forenklet forelegg for ulovlig forbikjøring til høyre. Alternativt anmeldelse dersom vedkommende ikke ønsker vedta forenklet forelegg, sier Markussen, og legger til:

– Alt vil bero på en konkret vurdering ut fra tid, sted, trafikkbilde, aktsomhet om det oppstår farlige situasjoner m.m. Også anmeldelse med førerkortbeslag kan etter forholdene bli vurdert.

Les også: Nå mister du bompengerabatten ved forskuddsbetaling

Få ulykker på motorveiene

Politiinspektøren opplyser at det forenklede forelegget som er vanligst å gi i slike tilfeller er på 6650 kroner. 

Forelegget har kode 5A og er forankret i trafikkreglenes § 12 om ulovlig forbikjøring med motorvogn til høyre.

– Finnes det noen statistikk på hvor mange som blir «tatt» for dette i Norge per år?

– I 2016 er det registrert til sammen 257 forenklede forelegg for denne overtredelsen. Dette gjelder for både UP og politidistriktene, sier Markussen.

– Er nordmenn flinke til å kjøre på veier med flere felt, eller har vi fortsatt mye å lære fra andre land (Sverige, Tyskland etc.)?

– Det er vanskelig å svare konkret på, men ut fra ulykkesfrekvensen på slike veier kan det tyde på at vi er flinke. Statistikken viser at 3,2 prosent av de alvorlige ulykkene i 2012 – 2015 skjedde på motorvei kl. A.

Les også: Mange som selger bilen sin må betale for bompasseringer til ny eier

Les også: Nyttige tips om lokale trafikkregler før bilferien i Europa

Les også: Skade på bil som følge av hull i veien? Dette svarer Statens vegvesen om erstatning

Les også: Elbil-eier ble fakturert 3000 kroner av bomveiselskap

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook