Barneforeldre blant de verste når det gjelder mobilbruk i bil

At en gruppe som har stort behov for trygghet på veien med tanke på at det er barn involvert skiller seg ut negativt, er svært betenkelig, mener Gjensidige. På bildet ser du Marie Brudevold demonstrere en selfie bak rattet på en stillestående bil. Foto: Gjensidige

Hele 63 prosent av foreldre med barn under 18 år bruker av og til mobilen uten handsfree mens de kjører bil.

Det går frem av en undersøkelse utført av Ipsos på vegne av forsikringsselskapet Gjensidige.

Informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. FOTO: Jo Michael Figueiredo/ Gjensidige

Av de 4000 spurte oppga nesten halvparten at de av og til bruker mobiltelefonen uten handsfree mens de kjører bil.

Forskjellen var imidlertid stor (24 prosentpoeng) blant dem som har barn under 18 år (63 prosent) og dem som ikke har det (39 prosent). 

– Vi tror det kan ha med stress og mas i hverdagen, avtaler skal gjøres, barn skal kjøres hit og dit, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i en kommentar.

Han mener det er svært betenkelig at en gruppe som har stort behov for trygghet på veien med tanke på at det er barn involvert, skiller seg så negativt ut. 

– Foreldre bør gå foran med et godt eksempel, fastslår Rysstad, og håper bevisstheten knyttet til dette vil øke.

Les også: Går mot forbud for dieselbiler i Stockholm

Annonse:

Dette risikerer du

Ifølge undersøkelsen har 20 prosent av de som har vært passasjerer i bil opplevd at sjåførens bruk av mobiltelefon under kjøring har skapt farlige situasjoner.

De fleste av disse situasjonene blir heldigvis avverget, men siden 2005 har 46 mennesker omkommet i ulykker der Statens vegvesens ulykkesgruppe (UAG) mener mobiltelefonen var en medvirkende årsak til at ulykken skjedde.

I fjor omkom fem, fire av dem under 30 år, i slike ulykker.

I tillegg til at mobilbruk bak rattet kan være gambling med liv og helse, kan det også ramme lommeboken til den enkelte.

For dersom det er årsakssammenheng mellom mobilbruk og en ulykke, kan forsikringsselskapet gjøre en såkalt avkorting i et forsikringsoppgjøret.

Det betyr at den som eier bilen eller forvolder skade på en annen bil, person eller eiendom, må betale en andel av ulykkesregningen selv.

Les også: Forsikringsselskap vil ha påbud om vinterdekk. NAF er uenig

Vil ha prikkbelastning

[annonse]

Blir du stoppet av utrykningspolitiet (UP) for å ha tuklet med mobiltelefonen bak rattet, får du i dag et forenklet forelegg på 1650 kroner.

Hele 20.458 nordmenn fikk forenklet forelegg for mobilbruk bak rattet i fjor, viser tall fra Statens Innkrevingssentral.

Mange mener imidlertid at et forelegg ikke virker preventivt nok:

I en undersøkelse utført av YouGov for If i mai ble folk bedt om å vurdere hva som i størst grad burde prikkbelastes, og som ikke blir det i dag.

Da svarte nemlig hele 81 prosent at snakking i mobiltelefon og sending av SMS under kjøring bør prikkbelastes.

Les også: Forbrukerrådet refser ungdomsabonnementene til Telia og Telenor

Dette er reglene:

  • Det er forbudt å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil. Slik bruk er heller ikke tillatt om mobilen sitter fast i en holder.
  • Du kan likevel bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder.
  • Holderen skal være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært ditt ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets orginalinnredning.
  • Den generelle aktsomhetsregelen i vegtrafikklovens § 3 vil også kunne omfatte din bruk av elektronisk utstyr som ikke defineres som mobiltelefon (for eksempel navigasjonsutstyr og nettbrett).  
  • Se også veiledning til forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn som er utarbeidet av vegdirektoratet.

Kilde: Statens vegvesen og Norsk lovdata

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Gir bort bil gratis til noen som virkelig trenger det

Bensinstasjonskjede vil ha mindre prissvingninger på drivstoff

NVE vil gjøre det dyrere å bruke mye strøm på én gang

Nettsteder skrur opp prisen når nordmenn bestiller ferie