Private sparere bryr seg ikke om lakseskatten

nordnet Mads Svendsvik Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Oktober har vært en hektisk måned i aksjemarkedet. Kvartalstall, makronyheter og ikke minst en generell motvind har satt sitt preg på markedet. Til tross for dette har ikke private investorer latt seg skremme og har nettokjøpt aksjer for 783 millioner kroner.

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 24,6 milliarder kroner i oktober, og netto ble det kjøpt aksjer for 783 millioner kroner. Salmar troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 169 millioner kroner. Yara topper salgslisten, med et nettosalg på 68 millioner kroner.

– I likhet med hele laksebransjen opplevde Salmar et krakk i aksjekursen etter regjeringens forslag om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen 28. september. Analytikerne venter et fall i inntjeningen til selskapene mellom 15-30 prosent som følge av den nye skatten. Verst vil det gå ut over Salmar, som har størst andel av produksjonen i Norge. Det har de siste dagene kommet diverse meldinger fra regjeringen om at den er åpen for å forhandle og redusere denne skatten, noe som kan indikere at 40 prosent grunnrenteskatt ikke vil bli en realitet. Markedet tolket åpenbart dette positivt og har våre kunder har kjøpt aksjen etter det dramatiske kursfallet, forteller Mads Svendsvik Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

– Selv om Yara kom med gode tall, skyldes mye av gevinsten lavere nedskrivninger enn forventet. Samtidig har prisen på gass falt, som er positivt for Yara. Likevel selger private sparere seg ut av aksjen, antakelig for å sikre gevinst, sier Mads Svendsvik Johannesen.

Børsmåneden oktober har vært preget av svake makronyheter og svake selskapsrapporter, men en positiv børsutvikling. Vi er fortsatt inne i rapporteringsperioden og markedet vil svinge voldsomt i takt med hvordan selskapene rapporterer. Foreløpig har det vært god spredning i feltet, der energi- og råvareselskaper leverer bra, mens teknologi har levert på den svake siden.

– For Oslo Børs er det ventet at de store råvareselskapene og bankene leverer gode tall. Verre er det med selskaper som sliter med høy gjeld og liten inntjening, men i sum vil resultatet på Oslo Børs være bra, grunnet den store vektingen av råvareselskaper, Johannesen.

Nordnet-kundene kjøper laks og energi og selger gjødsel og aluminium

I løpet av oktober måned har laks og oljeaksjer vært mest populært blant Nordnets kunder. Mowi og Vår Energi er de store favorittene.

– Selv om Vår Energi har fått på pukkelen etter forsinkelser og kostnadsoverskridelser på Balderfeltet, samt et svakt kvartalsresultat, har investorene fortsatt tro på selskapet. Dette er med god grunn, da selskapet nyter godt av høye olje- og gasspriser, forteller investeringsøkonomen.

På salgstoppen troner Yara, Norsk Hydro og TGS som de mest solgte aksjene i oktober måned.

– Selv om Norsk Hydro kom med gode tall så er dessverre utsiktene fremover dårlige. Svakere vekst i økonomien har allerede ført til lavere etterspørsel etter aluminium, som er svært negativt for Norsk Hydro, avslutter Nordnet-økonomen.

discoverUrl targetUrl trackingUrl
discoverUrltargetUrltrackingUrl
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1682171%26%23038%3Bmedia_id%3D58186rel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1682171&media_id=58186rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=%23#
https://aslinkhub.com/?bid=2312553&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312553%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312554&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312554%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312548&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312548%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312551&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312551%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312557&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312557%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fnestebank.no%2Flane%2Fhttps://nestebank.no/lane/
https://aslinkhub.com/?bid=2312556&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312556%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D41418%26%23038%3Bmedia_id%3D97785%26%23038%3Brel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=41418&media_id=97785&rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1336849%26%23038%3Bmedia_id%3D58186https://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1336849&media_id=58186
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=http%3A%2F%2Fpresse.no%2Fpfu%2Fetiske-regler%2Fvaer-varsom-plakaten%2Fhttp://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwedigitize.dk%2Fhttps://wedigitize.dk/