Skatteetaten ber deg sjekke skattekortet ditt for neste år

– Hvis du ønsker å treffe helt riktig, og verken få restskatt eller bli trukket for mye, så ligger løsningen i å justere skattekortet, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter. Foto: Skatteetaten

For at du ikke skal bli trukket for mye eller for lite i skatt neste år, bør du nå sjekke at opplysningene som brukes i skattekortet stemmer.

Alle lønnstakere og pensjonister kan nå sjekke og endre skattekortet sitt for 2018 på nettsidene til Skatteetaten.

– Hvis du ønsker å treffe helt riktig, og verken få restskatt eller bli trukket for mye, er løsningen å justere skattekortet. Når du har endringer i økonomien må du endre skattekortet for at skattetrekket ditt skal bli riktig, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter, i en uttalelse.

Hvert år får rundt fire millioner skatteytere skattekort, og Skatteetaten får inn om lag 600.000 elektroniske søknader om endring per år.

I dag behøver du ikke å levere skattekortet til arbeidsgiver selv. Det gjør arbeidsgiver direkte.

Når du endrer skattekortet, vil arbeidsgiver dessuten automatisk få beskjed om det, slik at det nye skattekortet kan hentes ut.

Les også: Derfor viser ikke skattetallene sannheten

Annonse:

Du endrer enkelt på nett

Det er skattetrekkmeldingen som viser hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å lage skattekortet. Der går det altså frem hvordan Skatteetaten har beregnet skattetrekket ditt for neste år.

Skatteetatens digitale løsning for skattekort gir deg oversikt over de inntekts- og gjeldsforhold som er brukt som grunnlag for skattetrekket.

– Du kan enkelt logge deg inn på skatteetaten.no og se informasjonen som er brukt som grunnlag for skattetrekket. Det er enkelt å endre opplysninger om du har behov for det, sier Holter.

I løsningen er opplysningene inndelt i temaer som, bank og lån, arbeid, trygd og pensjon.

Dersom du endrer opplysninger, vil du automatisk se hvordan dette påvirker skattekortet ditt.

Les også: Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Ny tabell i skattekortet

Skattekortet vil fra inntektsåret 2018 inneholde mer informasjon enn tidligere. De aller fleste vil nemlig ha 2-6 forskjellige skattetrekk i skattekortet.

Det vil fremgå tydelig av skattekortet hvem som skal benytte de ulike skattetrekkene og hva slags type inntekt de skal benyttes på.

Endringen innebærer ingen annen konsekvens enn at det blir enklere for arbeidsgivere og pensjonsutbetalere å velge riktig skattetrekk for forskjellig type inntekt.

Hvis du hadde frikort i år, trenger du ikke å søke på nytt nå. Har du frikort og forventer å tjene mer enn 55.000 kroner i 2018, bør du søke skattekort for å unngå restskatt.

Les også: Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

Når bør du endre skattekortet ditt?

Har du hatt, eller vet du vil få store endringer i inntekt, formue eller fradrag, bør du endre skattekortet.

Noen eksempler kan være, hvis du:

 • begynner å jobbe eller bytter jobb
 • har fått lengre eller kortere vei mellom hjem og arbeidssted
 • blir ufør
 • er blitt pensjonist
 • har begynt å ta ut hel eller delvis alderspensjon, eller AFP
 • endrer pensjonsgrad
 • har sluttet i lønnet stilling og bare har pensjon
 • endrer pensjon fra uførepensjon eller etterlattepensjon til alderspensjon
 • får en endring i andre skattepliktige trygdeytelser
 • blir enke eller enkemann
 • har barn som begynner i barnehage, eller som slutter på skolefritidsordningen (SFO)/ aktivitetsskolen (AKS)
 • har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån
 • har endringer i renteutgifter
 • blir aleneforsørger
 • har overgangsstønad som opphører
 • ser at opplysninger i skattekortet ikke er riktige

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Du kan fortsatt endre skattemeldingen din

Skatteklagene hoper seg opp i Skatteklagenemda

Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

Regjeringen vil stanse utbetalinger av Nav-penger til etterlyste personer på rømmen

Handle billig på nett med rabattkoder (annonsørinnhold)