Advarer mot SVs økte drivstoffavgifter

bensin diesel Drivstoffpumper, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

I sitt alternative budsjett vil SV øke avgiftene på bensin og diesel. For en dieselbilist kan økningen utgjøre 1200 kroner i året. – Økte drivstoffavgifter er distriktsfiendtlig og bør ikke slippe gjennom forhandlingene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Med betydelig flere diesel- og bensinbiler utenfor de store byene, vil en avgiftsøkning på drivstoff slå hardest ut for folk i Distrikts-Norge. Derfor mener NAF at denne økningen ikke bør slippe gjennom når SV skal forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

To riktige elbil-grep

Samtidig som SV tydelig ikke prioriterer diesel- og bensinbilistene, gjør de to grep som er viktig for fortsatt omstilling til flere elbiler på norske veier. De vil kutte i både omregistreringsavgiften og trafikkforsikringsavgiften for elbiler.

– Dette er grep som vi støtter, for vi vet at lavere avgifter på elbiler er viktig for å stimulere bilkjøperne til å velge elbil. Vi har mye mer tro på å bruke positive virkemidler for å få til en omstilling av bilparken, enn å øke avgiftene for de som ennå ikke kan bytte til elbil, sier Handagard.

Prioritering av fylkesveiene

SV vil øke midlene til fylkesveier, noe som er et viktig grep for mer trafikksikre veier og en prioritering NAF støtter. Samtidig vil de bruke mindre på veisektoren totalt.

– Mer til fylkesveiene er et viktig gjennomslag, men vi kan ikke støtte at det samtidig kuttes så mye på investeringssiden. Vi trenger både fornying og utbygging av mange strekninger. Selv om pengebruken på fylkesvei er høyere enn det regjeringen foreslår, veier det ikke opp for de store kuttene, sier Handagard.

Nå mener NAF regjeringen og SV må gjøre tydelige prioriteringer i forhandlinger. De positive virkemidlene for å støtte overgangen til elbil bør videreføres, samtidig som man ikke øker avgiftene på drivstoff eller senker ambisjonene for veisektoren.