Agder Energi reduserer vannføringen i Mandalselva

Agder EnergiMandalselva.

Som følge av den anstrengte kraftsituasjonen i Sør-Norge og i tråd med signalene fra myndighetene, har Agder Energi besluttet å redusere vannføringen i Mandalsvassdraget ytterligere.

– Situasjonen er krevende. Som kraftprodusent er vi opptatt av å bidra til forsyningssikkerheten inn mot vinteren i tråd med signalene fra myndighetene. Det er varslet lite nedbør de neste ukene, og for å begrense tappingen fra vannmagasinene ytterligere reduserer vi vannføringen i Mandalselva, sier Anders Gaudestad, konserndirektør Kraftforvaltning i Agder Energi.

Agder Energi satte i vår beredskap i alle vassdragene på Agder og følger kraftsituasjonen tett. Siden mai har konsernet holdt igjen vann i magasinene, som blant annet resulterte i en rekordlav kraftproduksjon i andre kvartal.

Stanset kraftproduksjon

Siden før sommeren har Agder Energi holdt vannføringen i Mandalsvassdraget stabil og lav som følge av svært lite nedbør over en lengre periode. Situasjonen har ikke bedret seg.

– Vi har nå stanset kraftproduksjonen ved Laudal kraftverk. Håverstad og Bjelland kraftstasjon fortsetter å produsere på lavest mulig vannføring, sier Gaudestad.

Vannføringen i Mandalsvassdraget vil være på et lavt nivå sammenlignet med tidligere, og konsernet har derfor rådført seg med Norsk Institutt for Naturforskning. Vurderingen fra forskermiljøet er at en reduksjon i vannføringen i en periode høsten 2022 vil ha negativ, men sannsynligvis liten effekt på bestandene av laks og sjøørret i vassdraget.

For å skaffe erfaringer med konsekvensen av så lav vannføring vil Agder Energi gjennomføre kartlegging av vanndekket areal.