Tilfredsheten med Nav er tilbake på samme nivå som før pandemien

Hans Christian Holte, som ble arbeids- og velferdsdirektør i april 2020, kan konstatere at brukerne har blitt mer tilfredse med etaten i løpet av det siste året. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ ASD

I dag ble Navs brukerundersøkelse for 2021 publisert, og der går det frem at 76 prosent av Navs brukere er fornøyde med etaten. Dette er på samme nivå som før koronapandemien.

Diagrammet viser utviklingen i brukernes overordnete evaluering av Nav, målt i prosent fornøyde, med 95 prosent konfidensintervall. Kilde: Nav

Hvert år gjennomfører Arbeids- og velferdsdirektoratet en undersøkelse for å få kunnskap om hva personbrukere synes om Nav.

De som deltar i undersøkelsen blir spurt om de totalt sett er tilfredse med Nav, om de blir møtt med respekt, og om de har tillit til etaten.

Årets personbrukerundersøkelse viser at det er en vesentlig økning i andelen tilfredse sammenlignet med 2020, da koronapandemien medførte lange saksbehandlingstider.

Tilfredsheten blant personbrukere er nå på 76 prosent, som er omtrent samme nivå som i 2019. I fjor var andelen 66 prosent. Også tillit er tilbake på nivået for 2019, mens andelen som opplever at de er møtt med respekt fortsatt er noe lavere enn i 2019.

– Vi er glade for at årsresultatene er vesentlig bedre enn fjorårets, selv om vi fortsatt har mye å strekke oss etter, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til egne nettsider.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Saken fortsetter under annonsen:


Stor forskjell mellom brukergrupper

Blant sykmeldte og AAP-mottakere er tilfredsheten fortsatt noe lavere enn før pandemien, og er nå på henholdsvis 79 og 78 prosent.

Tilfredsheten er lavest blant de som bruker Nav til å fastsette barnebidrag (55 prosent). De som søker om alderspensjon er mest fornøyde (88 prosent).

– Søknad om alderspensjon er for de aller fleste en automatisert ytelse, og vi ser en tendens til at brukertilfredsheten er høyere der hvor det er høy grad av automatisering, sier Holte.

To brukergrupper har blitt vesentlig mer fornøyde de siste årene: Søkere av foreldrepenger og de som søker om pleiepenger og andre ordninger for alvorlig syke barn.

– Det henger trolig sammen med at søknadene for disse ytelsene har blitt betydelig mer brukervennlige de siste årene, sier Holte.

Undersøkelsen viser dessuten at både tilfredsheten med og tilliten til Nav stiger med alderen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nå kommer nye regler for foreldrepenger, og «fedrekvotefellen» fjernes

Dette er forklaringen på hvorfor det ble hele 10.000 flere minstepensjonister i juli

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke