Dette er forklaringen på hvorfor det ble hele 10.000 flere minstepensjonister i juli

Antallet minstepensjonister økte markant i sommer etter at satsene ble satt opp. Det er likevel langt færre minstepensjonister i dag enn for ti år siden. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Ved utgangen av juli 2021 var det 147.100 minstepensjonister, noe som er nesten 10.000 flere enn i juni. Økningen på hele syv prosent har dog en god forklaring.

Fra juni til juli økte antall minstepensjonister med syv prosent eller knappe 10.000 personer, melder Nav.

Det forklarer Ole Christian Lien, avdelingsdirektør i NAV, med følgende:

– Økningen skyldes at minstepensjonen for enslige alderspensjonister ble satt opp. Økningen gjelder de som tidligere har hatt en alderspensjon litt over det gamle minstepensjonsnivået.

Minstepensjonen for enslige alderspensjonister utgjør nå 223.700 kroner.

Det er etter at Stortinget i år har vedtatt to særskilte økninger i satsen, i tillegg til den faste årlige reguleringen. Den siste økningen var på 5000 kroner fra 1. juli.

Tidligere i år ble satsen økt med 4000 kroner med tilbakevirkende kraft fra mai 2020. De fleste fikk denne økningen i mai 2021, med etterbetaling fra mai 2020.

Les også: Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Saken fortsetter under annonsen:


19 prosent nedgang siste ti år

Selv om antallet minstepensjonister har økt i 2021, så har antallet falt med 19 prosent de siste ti årene. I juli 2011 var 180.500 personer minstepensjonister, og det til tross for at antallet pensjonister også var færre da.

– Hovedårsaken er at nye pensjonister jevnt over har høyere pensjonsopptjening enn eldre pensjonister, uttaler Lien og legger til:

– Færre minstepensjonister og høyere satser har ført til en klar bedring av eldres levekår. Når minstenivået settes opp, innebærer det samtidig at folk må ha jobbet mer og ha en høyere pensjonsopptjening for å få utbetalt en alderspensjon som er høyere enn minstepensjonen.

Blant alle alderspensjonistene var det 15 prosent som mottok minstepensjon ved utgangen av juli 2021. Det er en klart større andel kvinner enn menn som mottar minstepensjon. Andelen kvinner var 25 prosent, mens det kun var 5 prosent av mennene som var minstepensjonister.

– Pensjonsopptjeningen til mange kvinner har vært lavere enn hos menn. Dette gjelder særlig blant de eldste alderspensjonistene, forklarer Lien.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Titusener av arbeidstakere har ikke fått den pensjonssparingen de har krav på

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt