Optimismen er tilbake i arbeidsmarkedet, og spesielt i nord

Det er økt optimisme i landets tre nordligste fylker. Porten til Nord-Norge passeres på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland. Foto: Trond Henningsen/ Wikimedia Commons

Arbeidsgiverne i landets tre nordligste fylker har landets mest positive bemanningsutsikter for neste kvartal, ifølge en undersøkelse fra Manpower Group. Årsaken er økt aktivitet i havbruk og teknologi, samt svekket kronekurs.

Manpower Group har spurt et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret det kommende kvartalet.

Konsernsjef i Manpower Group, Maalfrid Brath. FOTO: Manpower Group

Resultatene, som fremgår av Manpower Groups arbeidsmarkedsbarometer, viser at optimismen definitivt er tilbake i næringslivet igjen.

På landsbasis planlegger nemlig seks prosentpoeng flere arbeidsgivere å bemanne opp i andre kvartal i år, enn det er som planlegger å bemanne ned.

Og da er tallene justert for sesongvariasjoner. Vi må helt tilbake til begynnelsen av 2014 for å finne liknende positive tall.

– Vi ser utvilsomt en gryende optimisme blant norske arbeidsgivere. Utsiktene er positive i både privat og offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier konsernsjef i Manpower Group, Maalfrid Brath, i en melding.

Les også: 15.120 kroner mer i engangsbeløp til nybakte foreldre i 2017

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Spesielt positivt i Nord-Norge

I landets tre nordligste fylker, Nordland, Troms og Finnmark, er forventet ansettelsesaktivitet enda høyere.

I Nord-Norge er det hele elleve prosentpoeng flere arbeidsgivere som sier de vil bemanne opp, enn det er som sier de vil bemanne ned. Det tilsvarende tallet før første kvartal var til sammenligning to.

– Vi må tilbake til 2011 for å se lignende optimisme i Nord-Norge. Dette er den sterkeste prognosen i landet. Det er virkelig gode nyheter for regionen, sier regiondirektør for Manpower i Midt- og Nord-Norge, Solveig Finboe, i den samme meldingen.

– En svekket kronekurs har bidratt til vekst i reiselivsnæringen i Nord-Norge. I tillegg kommer økt aktivitet i havbruk og teknologi. Resultatet er en boom i regionens sysselsettingsforventninger, legger hun til.

Les også: Må betale eiendomsskatt for hundehus

Smitter over på de som allerede har jobb

Optimismen ser ut til å smitte over på arbeidstakerne i regionen, som nå ser lysere på jobbfremtiden enn arbeidstakere i resten av landet.

I Nord-Norge oppfatter 17 prosent jobben sin som mer sikker enn for 12 måneder siden, viser en befolkningsundersøkelse blant 1900 respondenter som Opinion har utført for Manpower Group.

Bare 15 prosent av arbeidstakerne i nord tror det er stor fare for å rammes av nedbemanning eller nedleggelse. Landsgjennomsnittet er på 21 prosent.

– Normalt er stillinger i det offentlige ansett som mye tryggere enn private arbeidsplasser. Det er noe høyere andeler offentlig ansatte i nord enn landsgjennomsnittet, men forskjellen er langt fra stor nok til å forklare de store forskjellene i jobbtrygghet. Privat sektor bidrar også til de positive utsiktene, sier Finboe.

Les også: Hele 23.700 uføre har mistet bostøtten de siste to årene

Les også: Skattekalender for 2017: Her er alle de viktigste datoene

Les også: 16 tips til en sunn studentøkonomi