Over 13 000 har mistet jobben etter konkurs hittil i år

nav NAV, illustrasjsonsbilde. Foto: Gunnar Andreassen.

Antallet konkurser har økt hver måned i 2022, bortsett fra i april. I oktober er økningen på 16,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det er også flere større bedrifter som går overende nå, noe som resulterer i at flere mister jobben. Hittil i år har 13 664 personer mistet jobben som følge av at arbeidsplassen har gått konkurs eller blitt tvangsavviklet. Dette viser de siste konkurstallene fra data og analyseselskapet Dun Bradstreet.

I oktober mistet 1707 personer jobben som følge av konkurs eller tvangsavvikling. En økning på hele 71,4 prosent fra i fjor. Mens konkursøkningen for oktober var på 16,3 prosent er nedgang i tvangsavviklinger på 4,3 prosent.

Avtagende press i økonomien?

– Selv om konkursøkningen i oktober ikke er dramatisk, er trenden klar over tid. Det er flere bedrifter som ikke klarer de økte kostnadene, spesielt på strøm, sier Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Selv om konkurstallene ikke er høyere enn før pandemien, tror hun at antallet vil øke utover vinteren og flere vil miste jobben.

– Konkursene rammer nå større bedrifter, og kan med tiden medføre økning i arbeidsledige fra det lave nivået vi ser i dag. Konkursøkningene kan være et signal om at presset i norsk økonomi er i ferd med å avta, sier Melhus.

Flere tomme vinduer

I oktober er det er bransjen Engros og agentur som har den største økningen i konkurser med 127,3 prosent. Men hittil i år har det gått verst utover bransjen Jordbruk, skog og fiske som har en konkursøkning etter ti måneder på 59,3 prosent. Tallene for denne bransjen i oktober viser en økning på 125 prosent, men med små tall med kun 9 konkurser. Det har også blitt flere tomme vinduer i lokalene til restauranter og butikker i oktober.

Bransjen Hotell og restaurant har en økning i konkursene på 46,4 prosent, mens Detaljhandel har en konkursøkning på 44,8 prosent. Bransjen Tjenesteyting har en økning i konkursene på 38 prosent. Den store Bygg- og anleggsbransjen har flest konkurser i antall, men likevel en overraskende nedgang på 8,2 prosent i konkursene for oktober.

Verst i Nordland, Vestfold/Telemark og Innlandet

I oktober er det Nordland som har størst konkursøkning med en dobling fra i fjor. Vestfold og Telemark følger med en økning på 88,9 prosent, og Innlandet med 75 prosent økning sammenlignet med oktober i fjor.

– Når det er stor økning i antallet bedrifter som går konkurs kan det lett bli en smitteeffekt hvor den ene konkursen dra flere med seg. Det er derfor viktig at man er nøye med å sjekke kredittverdigheten til de man handler med, advarer Melhus.