Drivstoff- matvare- og strømpriser bekymrer – liten tro på håndsrekning fra regjeringen

naf Over halvparten av befolkningen er bekymret for de økte drivstoffprisene, matvareprisene og strømprisene. Foto: NAF.

Langt over halvparten av oss er bekymret for økte priser på mat, strøm og drivstoff. Nesten ingen tror på at regjeringen vil gjøre noe med drivstoffprisene. – Det bør lyse en varsellampe i regjeringskontorene når folk mister troen på politikerne, sier NAF.

Over halvparten av nordmenn er bekymret for drivstoffprisene, viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for medlemsorganisasjonen NAF. I tillegg svarer nær to av tre at de er bekymret for de høye matprisene, og en like stor andel er bekymret for strømprisene.

– Svært mange er urolige nå. Drivstoffprisene har vært ute av kontroll siden i vinter. Nå baller bekymringene på seg, når matvarepriser, drivstoffpriser, strømpriser og renta stiger samtidig, sier myndighetskontakt i NAF, Thor Egil Braadland.

Undersøkelsen er gjennomført i juli av Norstat, og 1000 personer har svart på den landsrepresentative undersøkelsen.

Bør lyse en varsellampe i regjeringskontorene

Myndighetene må gjøre noe med de høye drivstoffprisene mener 63 prosent – nesten to av tre nodmenn. Samtidig er det bare seks prosent som har tro på at myndighetene kommer til å gjøre noe med drivstoffprisene. Tre av fire, 73 prosent, tror ikke de kommer til å gjøre noe.

– Svært mange er bekymret nå, samtidig er det svært få som har tro på regjeringens handlekraft. Det er ikke bare overraskende, det er urovekkende. Det bør lyse en varsellampe i regjeringslokalene nå, sier Braadland.

– Disse tallene må få regjeringen til å våkne. Folks tillit til at regjeringen kan skape trygghet for folks økonomi er tynnslitt, sier Braadland. – Vi mener kutt i avgiftene på drivstoff og støtteordninger til bilistene, etter modell fra Sverige, er langt på overtid.