KLP Banken øker rentene på boliglån og innskudd

KLP BankenDirektør for personmarked i KLP Banken, Jorunn Ygre Storjohann.

Som følge av stigende rentenivå, øker KLP Banken boliglånsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng og innskuddsrenten med inntil 0,6 prosentpoeng.

– At Norges Bank denne uken for fjerde gang i år hevet styringsrenten, påvirker markedsrenten som bankene låner inn penger til. Det gjør at vi må øke renten på boliglån og innskudd, uttalte direktør for personmarked i KLP Banken, Jorunn Ygre Storjohann, forrige uke.

Beste boliglånsrente blir 3,45 prosent nominelt for Grønt Boliglån Ung for medlemmer med pensjon i KLP, mens beste innskuddsrente blir 2,30 prosent nominelt for Topprentekonto medlem.

De nye rentene gjelder fra 8. november for eksisterende kunder. For nye boliglån gjelder ny rente fra 26. september og for nye innskuddskontoer fra 28. september.

Kundene får beste rente uten å prute

Jorunn Ygre Storjohann sier at renteøkningene hittil i år har vært forventet etter en periode med ekstraordinært lave rentenivåer.

– Alle boliglån vi har innvilget er basert på at kundene skal klare en renteøkning på inntil 5 prosentpoeng over det som var lånerenten da vi fikk søknaden. Det som imidlertid ikke har vært forventet, er den historisk høye prisveksten vi nå opplever parallelt med renteøkningene. Dermed har husholdningenes privatøkonomi blitt strammere på veldig kort tid, og noen merker dette ekstra godt, sier Storjohann.

Hun oppfordrer alle til å sjekke om de har konkurransedyktige betingelser på boliglånet sitt.

– Vi i KLP Banken er helt åpne om våre priser. Alle kunder innenfor samme produkt får derfor akkurat den samme renten. Kunden får alltid den beste renten uten å prute hos oss.

Ellers oppfordrer Storjohann kunder som opplever deres økonomiske situasjon ekstra utfordrende til å ta kontakt med KLP Banken for å finne mulige løsninger.