Finanstilsynet tydeliggjør at forbrukere fritt kan velge eiendomsmegler

Forbrukerrådgiver Carsten H. Pihl i Norges Eiendomsmeglerforbund. FOTO: CF Wesenberg/ Kolonihaven

I et nytt rundskriv slår Finanstilsynet fast at forbrukere fritt skal få velge eiendomsmegler. Dette skal skje uten kobling til bank.

Skrevet av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). NB: Dette innlegget ble først publisert på NEF’s nettsider.

Når en forbruker skal velge eiendomsmegler, skal valget være fritt og uten koblinger. Dette slår Finanstilsynet fast i rundskrivet «Prinsippet om fritt meglervalg – kobling mellom bank- og eiendomsmeglingstjenester».

Viktig forbrukerbeskyttelse

Eiendomsmegleren skal gi gode og faglige råd, både til kjøperen og til selgeren. For å beskytte forbrukerne – både på selgersiden og på kjøpersiden – har eiendomsmeglingsloven et helt eget kapittel om eiendomsmeglerens uavhengighet.

Det slås i loven blant annet fast at: «Oppdragstakeren skal ikke inngå avtale om eiendomsmegling dersom inngåelse av slik avtale er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling.» (Eiendomsmeglingslovens § 6-3 (3)).

Med dette som bakgrunnsteppe skriver Finanstilsynet i rundskrivet blant annet:

«Den som setter vilkår om megleroppdrag i avtale om annet enn eiendomsmegling, medvirker i realiteten til at kunden fratas retten til fritt meglervalg, og at det inngås oppdragsavtale i strid med eiendomsmeglingsloven.»

Les også: Slik velger du eiendomsmegler

Kan ikke gi lavere rente ved bruk av bestemt eiendomsmegler

Finanstilsynet påpeker derfor at forbrukere ikke kan få gode banktilbud for å bruke en bestemt eiendomsmegler:

«Det er dermed i strid med god forretningsskikk hvis en bank knytter vilkår om bruk av et bestemt eiendomsmeglingsforetak i forbindelse med långivning eller ved tilbud om andre banktjenester.»

For å være ekstra tydelig, kommer Finanstilsynet med et eksempel:

«Et eksempel på dette er at kunden tilbys finansiering på mer gunstige vilkår enn ellers, for eksempel lavere rente på mellomfinansiering eller boliglån, under forutsetning av at bankens eiendomsmeglingsforetak benyttes.»

Les også: Dette er eiendomsmeglerens ansvar

Rundskrivet kommer blant annet som følge av en dialog med bransjeaktører:

– NEF har hatt dialog med finansmyndighetene om potensielle negative virkninger av insentivordninger mellom bank og bankens eget eiendomsmeglingsforetak. NEF er tilfreds med at Finanstilsynet i dag klargjør for bankene hvor grensen går for god forretningsskikk. Dette er et viktig grep i forhold til å bevare eiendomsmeglerens integritet i bolighandelen, sier administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving.

Skal opplyses om fritt valg

Finanstilsynet skriver i rundskrivet at bankene må sørge for å informere sine kunder om at man ikke trenger å bruke bankens eiendomsmegler, men kan velge fritt:

«Hvis du får en anbefaling fra banken om å bruke bankens eget eiendomsmeglingsselskap, skal det gis opplysninger om at oppdragsinngåelse med bankens eiendomsmegler ikke er et vilkår for lånetilbudet.»