Bankinnskudd

Nordea endrer rentene i februar

Nordea øker rentene på lån og innskudd etter Norges Banks økning av styringsrenten i desember. Norges Bank overrasket mange med en ny renteøkning på 0,25 prosentpoeng 14. desember. Sentralbanken begrunner…


Storebrand Bank øker rentene

Norges Bank besluttet 21. september å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. På bakgrunn av dette øker Storebrand renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. – Bankenes innlånskostnader har…
KLP Banken øker rentene på boliglån og innskudd

KLP øker boliglånsrentene med 0,5 prosentpoeng og innskuddsrentene med inntil 0,6 prosentpoeng. Økningen i boliglånsrentene tilsvarer Norges Banks renteøkning forrige uke. Økende markedsrenter medfører økende innlånskostnader for bankene. KLP Banken…


Nordnet og Trustly skal tilby bankinnskudd i realtid

Nordnet har inngått partnerskap med Trustly, den globalt ledende betalingsplattformen for konto-til-konto transaksjoner, for tilby sine over 360 000 norske kunder direkteinnskudd fra andre banker i realtid. Normalt skjer overføringer…Danske Bank øker rentene på lån og innskudd

I takt med utviklingen i markedet øker Danske Bank renten på boliglån og innskudd inntil 0,25 prosentpoeng. Banken vil etter endringene fortsatt være konkurransedyktig og i personmarkedet vil bankens beste…KLP Banken øker rentene igjen

I tråd med renteøkningen fra Norges Bank og utviklingen i rentemarkedet, øker KLP Banken rentene med inntil 0,25 prosentpoeng. – Høyere styringsrente fra Norges Bank og forventninger om ytterligere økning,…Norges Bank øker styringsrenten: Nordea endrer rentene

Nordea øker rentene på boliglån og innskudd. Bakgrunnen er utviklingen i pengemarkedsrentene og Norges Banks økning av styringsrenten 3. november. Rentesatsene på boliglån økes med inntil 0,25 prosentpoeng. Tilsvarende økes rentene…
Pensjonistene er de store taperne i lavrenteregimet

Det skjer en massiv formuesoverføring fra den eldre generasjon til ungdommen som følge av den internasjonale lavrentepolitikken, ifølge rådgivingsselskapet Gabler. Pensjonistene får dårligere økonomi for hvert år som går med de…