Ny undersøkelse viser økt tro på videre boligprisoppgang

Nordmenn har stor tro på videre oppgang i boligmarkedet. Her fra Albins gate i Oslo. Foto: Anne-Sophie/ Flickr.com

En fersk undersøkelse viser at over halvparten av befolkningen forventer økte boligpriser de neste 12 månedene. Dette er en kraftig økning fra tilsvarende undersøkelse for et halvt år siden.

Opinion har på vegne av Garanti Eiendomsmegling gjennomført en undersøkelse i mai og juni blant et tilfeldig utvalg av 1902 personer i befolkningen.

Der oppgir 54 prosent av de spurte at de forventer prisøkning på boligeiendom de neste 12 månedene, går det frem av en pressemelding. I tilsvarende undersøkelse for et halvt år siden var den samme andelen 38 prosent.

Videre forventer 26 prosent uendrede priser, 12 prosent prisfall, mens ni prosent vet ikke.

– Dette viser at troen på boligmarkedet har styrket seg det siste halve året. De økte forventningene må ses i lys av lave renter, lav boligbygging i pressområder, og en generelt god norsk økonomi, til tross for enkelte regionale utfordringer. Forrige måling viste en kortsiktig effekt av økonomisk usikkerhet. Troen på boligmarkedet har imidlertid hentet seg raskt inn, uttaler administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Administrerende direktør i Garanti Eiendomsmegling, Stein Drogseth. Foto: Garanti Eiendomsmegling

Administrerende direktør i Garanti Eiendomsmegling,
Stein Drogseth. Foto: Garanti Eiendomsmegling

Delt boligmarked

Forventningene til boligprisene er størst i Oslo, hvor 69 prosent oppgir at de forventer prisvekst, og på Østlandet for øvrig er tilsvarende andel 60 prosent.

Vestlandet er landsdelen hvor færrest forventer oppgang, med en andel på 37 prosent.

– Mens det er optimisme i øst er stemningen en helt annen i boligmarkedet på Vestlandet, som over lengre tid har hatt en del utfordringer, blant annet i arbeidsmarkedet. Særlig Stavanger-/Sandnesområdet trekker ned forventningene. Det blir svært interessant å følge utviklingen her, sier Drogseth.

Les også: Nå får boligeierne i Oslo vite hva de skal betale i eiendomsskatt

Styrket tro på bolig som investering

Undersøkelsen viser også at bolig er det foretrukne investeringsobjektet på lang sikt.

I valget mellom bankinnskudd, bolig, aksjer og obligasjoner oppgir 64 prosent at de mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Dette er fire prosentpoeng flere enn i den forrige undersøkelsen.

Syv prosent mener bankinnskudd er best, mens aksjer og obligasjoner foretrekkes av hhv ti og fire prosent. 15 prosent oppgir at de ikke vet.

–Troen på bolig har vært høy i alle målingene vi har gjennomført, og viser seg å være nesten uavhengig av kortsiktige forventninger til boligpriser. Dette viser at folk anser bolig som en god investering over tid. Avkastningen på bolig har vært høy i lang tid nå, men den viktigste grunnen til at folk kjøper bolig er at de skal bo i den, ikke for å tjene mest mulig penger på kort sikt, sier Drogseth.

Les også: I denne banken kan du nå få lån til null prosent rente