Nå må du ha med pass når du reiser i Norden og Schengen også

På grunn av utvidede grensekontroller må du nå ha med deg pass uansett hvor i utlandet du drar. FOTO: Kent Øksnes

Mange land i Europa har innført midlertidig grensekontroll der man tidligere kunne reise uten pass. Blir du avvist i grensekontrollen og må ordne deg nødpass, kan det påføre deg betydelige ekstrakostnader.

Tidligere denne måneden gikk Utenriksdepartementet (UD) ut med en melding om skjerpet grensekontroll.

Kravet om gyldig reisedokument er også innskjerpet hos flyselskapene, slik at man ikke lenger kan reise med bankkort eller førerkort som bevis for sin identitet.

UD minner om at pass er det eneste gyldige identifikasjonsdokument for norske borgere. Gyldig norsk pass må derfor alltid medbringes på reiser i utlandet.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Annonse:


Ukjent for mange

Både ambassader og UDs operative senter melder at de den senere tid har merket økt pågang fra reisende som ikke har gyldige reisedokumenter.

– Vi ser dessverre at mange nordmenn ikke har fått med seg de utvidede grensekontrollene, sier fagdirektør Mari Wålberg i UD til Aftenposten.

Mange har blitt sittende fast på flyplasser, fergekaier, togstasjoner og ved grensekontroller for bil, uten mulighet til å komme videre. Dette gjelder også i Norden.

– Blir du avvist i grensekontrollen må du reise til ambassaden i landet for å få utstedt nødpass. Det kan medføre ekstra kostnader, tap av flybilletter eller fergebilletter og du kan ende opp med å bruke mye unødvendig tid på det, sier fagdirektøren.

Som et eksempel nevner hun at UD blant annet har blitt kontaktet av nordmenn på fergekaia i Frederikshavn som må kjøre helt til København for å få nødpass.

Les også: Lavt feriebudsjett? Overnatt gratis i noen av Statskogs 120 koier

Kostbar affære

Dersom du ikke har med pass og må bruke tid på å ordne deg nødpass, risikerer du med andre ord å miste fly eller ferge du allerede har kjøpt billetter til.

I tillegg til eventuelt å kjøpe nye billetter, må du også ut med 450 kroner for et midlertidig pass. Dette gjelder imidlertid kun for én reise (se passregler under).

Har du et gyldig ordinært pass hjemme, blir dette ugyldiggjort i passregisteret ved utstedelse av midlertidig pass. Du må derfor ordne deg med et nytt ordinært pass når du kommer hjem. Altså nye 450 kroner.

For en familie kan derfor denne fadesen fort beløpe seg til mange tusen kroner.

Les også disse sakene på Pengenytt:

Vrak bilen før 1. juli og få tilbake halve årsavgiften

Slik finner du de beste reiseforsikringene

Dette irriterer nordmenn mest på hotell i utlandet, og slik får du erstatning


Passregler:

  • Midlertidig pass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass.
  • Det finnes to typer midlertidig pass, nødpass og provisorisk pass (sistnevnte er foreløpig kun tilgjengelig ved passkontoret på Grønland politistasjon i Oslo). For å søke midlertidig pass må du fremlegge dokumentasjon på reisen.
    Hvis du er registrert med et gyldig ordinært pass, skal dette ugyldiggjøres i passregisteret ved utstedelse av midlertidig pass.
  • Det midlertidige passet koster det samme som et ordinært pass og er gyldig bare for én enkelt reise. Det midlertidige passet må leveres til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen når du kommer tilbake fra reisen. Det samme må eventuelt ordinært pass som har blitt ugyldiggjort i passregisteret
  • Pass koster 450 kroner for personer over 16 år, og 270 kroner for barn under 16.
  • Er du norsk statsborger kan du ta kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat i det landet du bor eller oppholder deg i for å søke om pass.

Kilde: Politiet