Dette er sjefen for banken med de mest fornøyde kundene

Magnar Øyhovden er leder for Skandiabanken Norge, som igjen har blitt kåret til banken med de mest fornøyde kundene. Foto: Skandiabanken

Vi er jevnt over mer fornøyde med banken vår enn vi var i fjor, og nok en gang kommer Skandiabanken aller best ut.

Skandiabanken har Norges mest fornøyde og lojale privatkunder, og holder dermed posisjonen banken har hatt gjennom flere år.

Det viser resultatene fra en omfattende kundetilfredshetsstudie av bankbransjen utført av EPSI Rating.

To av tre kunder i Skandiabanken er svært tilfredse med banken, mens kun fem prosent sier de er misfornøyde.

«Kundene opplever at de har en enkel bankhverdag der de får mye for pengene, og alt tyder på at kundeforholdet i det store og hele fungerer feilfritt. Summen av dette betyr også at banken har svært lojale kunder», heter det blant annet i begrunnelsen.

På de neste plassene følger Handelsbanken og Eika Alliansen.

Størst fremgang er det Sparebanken Sør som har, og i likhet med Handelsbanken kan de vise til sitt beste resultat i målingens 15. årige historie.

Les også: Skandiabanken skifter navn

*Øvrige banker inkluderer intervjuer med kunder av andre banker enn de ovennevnte. Eksempler på banker som faller inn i denne samlegruppen er Sparebanken Møre, Sparebanken Sogn og Fjordane, BN Bank, KLP, OBOS Banken, Gjensidige og Sparebanken Øst. Kilde: EPSI Rating

Brukbart tilfredse kunder, men lite lojale

Tilfredsheten hos privatkundene har løftet seg for de fleste bankene, inkludert DNB.

Til tross for fremgangen så har DNB totalt sett fortsatt de minst fornøyde kundene, men banken har opparbeidet seg en god posisjon blant de yngre kundene.

Nordea er faktisk den eneste av bankene som faller tilbake sammenlignet med i fjor, og vi må tilbake til 2006 for å finne en lavere kundetilfredshet for Nordea.

Annonse:


Selv om tilfredsheten med bankene generelt sett har steget, forblir kundelojaliteten på relativt lave nivåer.

– Ni av ti bankkunder sier at de sannsynligvis har samme hovedbank også om ett år, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge i en melding, og legger til: 

– Når det er sagt så svarer 30 prosent av kundene at de antakeligvis ville valgt en annen bank i dag dersom de skulle velge på nytt, noe som tilsier at det er en del nordmenn som nå vurderer alternative banker.

Les også: Valutafelle lurer nordmenn på ferie for én milliard kroner

Ønsker mer oppfølging

De fleste kundene opplever at bankene alt i alt tilbyr gode bankprodukter, men når det gjelder de menneskelige faktorene, kundeservice og oppfølging både kan og bør en rekke banker bli bedre.

En god del kunder i undersøkelsen opplever nemlig at bankene er for lite proaktive, og at de blir for dårlig informert om ting som er relevant for kundeforholdet.

– Det er mange kunder som setter pris på at bankene følger dem opp fra tid til annen. Hvordan og hvilken form dette bør ha avhenger av kundetype, men følelsen av å bli tatt vare på skaper nærhet, som igjen styrker bankopplevelsen, sier Høst.

Les også: Bankene kan bli erstatningsansvarlige for dine gjeldsproblemer

Best på bedriftskunder

Bedriftskundene setter også pris på at bankene følger dem opp, men det er ikke mengden kontakt som avgjør, men måten det gjøres på.

Ifølge EPSI rating har Handelsbanken Norges mest fornøyde og lojale bedriftskunder.

Handelsbanken scorer blant annet best på raske og effektive beslutningsprosesser, og at banken er interessert i kundene sine. Kundene opplever også rådgiverne som kompetente og serviceinnstilte.

– Kundene setter pris på vår måte å drive bank på, som handler om desentralisering og lokalt ansvar. For kundene betyr det raske prosesser og lokale beslutninger, uttaler administrerende direktør i Handelsbanken, Dag Tjernsmo, i en pressemelding.

På de neste plassene følger bankene i Sparebank 1 Gruppen og lokalbankalliansen Eika. Nordea faller fra i fjor, og har nå de minst fornøyde bedriftskundene.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Ny rapport: Du betaler 4150 kroner for mye i rentekostnader på boliglånet

Nå kommer neste generasjon bankkort for fullt

Nå kan du overføre penger via talestyring på mobilen

82 prosent av kundene tapte penger når de investerte i dette produktet