Dette bør du gjøre når du får egen pensjonskonto 1. februar

Den 1. februar får 1,5 millioner arbeidstakere egen pensjonskonto. Sjekk her hvilke alternativer du må ta stilling til for å utnytte den best mulig. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Snart får rundt 1,5 millioner ansatte i privat sektor egen pensjonskonto, hvor deres pensjon samles. Er du én av disse, har du i utgangspunktet tre alternativer.

Den 1. februar vil 1,5 millioner nordmenn i privat sektor med innskuddspensjon få en såkalt egen pensjonskonto.

På denne kontoen samles pensjonsopptjeningen din fra både nåværende og tidligere arbeidsforhold. Pensjonskontoen vil derfor gi deg bedre oversikt, og kanskje gjøre deg mer bevisst egen opptjening.

I tillegg vil mange få reduserte kostnader, som vil bidra til økt pensjon.

For når du slutter i en jobb der det er innskuddspensjon, får du med deg et pensjonskapitalbevis. Hvis du har hatt flere jobber, har du trolig flere pensjonskapitalbevis spredt hos ulike pensjonsselskap.

Alle disse kontoene belastes forvaltningskostnader, og de er gjerne mye høyere enn for den løpende innskuddspensjonen du har i dag.

Dette fordi arbeidsgiverne har bedre forhandlingsmakt enn enkeltindivider, og det vet pensjonsselskapene å utnytte.

Når pensjonskapitalbevisene blir «tvangssammenslått» med din nåværende innskuddspensjon, kan forvaltningskostnaden på disse fort bli redusert med rundt ett prosentpoeng. Dette kan øke årlige utbetalte pensjonskroner med flere titusener om 10, 20, 30 eller 40 år.

Les også: Skattekalender for 2021: Her er de viktigste datoene

Pensjonskapitalbevis har vært en melkeku for pensjonsselskapene

I tillegg til forvaltningskostnader betaler du et administrasjonsgebyr for hvert pensjonskapitalbevis du har.

I og med at noen pensjonsselskap operer med minimumsgebyrer, risikere mange små pensjonskapitalbevis å bli spist opp av kostnader før du blir pensjonist, slik det er i dag.

Annonse (saken fortsetter under):


Har du for eksempel et pensjonskapitalbevis på 10.000 kroner i Sparebank 1, belastes du 507 kroner i året i administrasjonsgebyr. Tilsvarende gebyrer i Gjensidige og Landkreditt er på 497 kroner for samme saldo.

Med egen pensjonskonto blir alle pensjonsparepengene, både dagens opptjening og pensjonskapitalbevisene, samlet på ett sted.

Det gjør at du årlig kan spare flere tusen kroner i administrasjonskostnader, om du har mange pensjonskapitalbevis.

Les også: Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Fra 1. februar har du tre alternativer

Når du får pensjonskontoen din 1. februar, samles pensjonsopptjeningen automatisk hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør, med mindre du ønsker å reservere deg mot dette.

For dette er dine alternativer, ifølge Norsk Pensjon:

  1. La pensjonen din automatisk samles i egen pensjonskonto hos den pensjonsleverandøren hvor nåværende arbeidsgiver sparer til pensjon for deg. Du trenger da ikke gjøre noe som helst. Benytt likevel anledningen til å sjekke at du har riktig spareprofil. Med lang tid igjen til pensjonsalder, dvs. ti år eller mer, bør det meste eller alt være plassert i aksjemarkedet. Husk at størstedelen av din pensjon vil komme fra Folketrygden, og den er risikofri.
  2. Samle pensjonen din hos en selvvalgt pensjonsleverandør. Da kan selv velge hvilken pensjonsleverandør som skal forvalte pensjonen din. Du må da vurdere investeringsmuligheter, kundeoppfølging og kostnader opp mot alternativ 1. Velger du en selvvalgt leverandør for den aktive pensjonssparingen, altså den pensjonsopptjeningen du har hos din nåværende arbeidsgiver, vil du få kompensasjon fra din arbeidsgiver til dekning av kostandene hos den selvvalgte leverandøren. Du vil selv fortsatt måtte betale administrasjonskostnadene og forvaltningskostnader av tidligere oppspart pensjon.
  3. Du kan reservere alle eller noen pensjonskapitalbevis mot samling hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Du beholder da de reserverte pensjonskapitalbevisene hos de ulike pensjonsleverandørene, slik som det er i dag. Dette vil neppe være lønnsomt.

Fra 1. februar har du tre måneder på deg til å vurdere hvilke av de tre alternativene over som er best for deg.

Dersom du reserverer deg mot overføring, vil det imidlertid være mulig å endre dette senere. Valg av selvvalgt leverandør kan du også gjøre på et senere tidspunkt.

Du må derimot være klar over at dagens pensjonskapitalbevis ikke kan splittes opp igjen hvis du velger at de skal samles. Du vil fortsatt kunne velge selvvalgt leverandør, men da må du flytte hele beholdningen av tidligere pensjonsopptjening som er på pensjonskontoen.

Les også: Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Ikke all pensjonssparing blir flyttet til pensjonskontoen

Ytelsespensjon, fripoliser, offentlig tjenestepensjon og privat pensjonssparing (IPS opprettet etter 2017) inngår ikke i egen pensjonskonto.

Det finnes dessuten egne regler for overføring av noen pensjonskapitalbevis med for eksempel garanti eller særaldersgrenser.

Individuell pensjonssparing (IPS) opprettet før 2017 og individuell pensjonsavtale (IPA) omfattes også av egne regler, og overføres ikke automatisk.

Dersom du ønsker å overføre disse avtalene til egen pensjonskonto, må du ta kontakt med pensjonsleverandøren din.

Kapitalen i de aktive innskuddsordningene utgjorde ved utgangen av andre kvartal 2020 til sammen 191 milliarder kroner, mens pensjonskapitalbevisene utgjorde 111 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge.

Per da var det 1,9 millioner pensjonskapitalbevis.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Pensjonister, offentlig ansatte, uføre og arbeidsledige får ikke egen pensjonskonto

Regjeringen vil ha en omfattende endring av folketrygdens ytelser til etterlatte

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Privatøkonom mener banker og forsikringsselskap bevisst sprer pensjonsfrykt

Roper varsko om tap av pensjon ved permittering