Andelen uføre er nå like høy som toppårene 2003 og 2004

Andelen uføre er voksende og er nå på nivå med toppårene på begynnelsen av 2000-tallet. Bildet viser Navs arbeidslivssenter på Lade i Trondheim. Foto: Kent Øksnes/ Pengenytt

Ved utgangen av første kvartal var det i alt 355.200 personer som mottok uføretrygd i Norge, ifølge Nav. Det utgjør 10,4 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år, og er på nivå med toppårene tidlig på 2000-tallet.

Antall nye uføretrygdede har økt med 11.800 personer i løpet av de siste 12 månedene, viser ny uførestatistikk til Nav.

Sigrun Vågeng. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ ASD

Uføretrygdede utgjør med det 10,4 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år ved utgangen av første kvartal, noe som er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med mars 2019.

– Antallet personer som får uføretrygd øker stadig, og mer enn én av ti personer i alderen 18-67 år får nå uføretrygd. Prosentandelen av befolkningen som får uføretrygd er nå på nivå med toppårene 2003 og 2004. Prosentdelen øker med alderen, og det er særlig mange kvinner i alderen 55-64 år som får uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar til tallene.

Prosentandelen mottakere av uføretrygd i alderen 18-67 år i perioden 1997 til 2020. Kilde: Nav

Les også: Nesten en tredjedel av statsbudsjettet går til trygde- og pensjonsutbetalinger gjennom Nav

Annonse:


Flere uføretrygdede kvinner enn menn

Veksten i antall nye uføretrygdede er ikke jevnt fordelt på kjønnene. Av de 11.800 nye mottakerne det siste året, er nemlig 7027 kvinner og 4759 menn.

Ifølge statistikken fra Nav er prosentdelen uføretrygdede kvinner nå på et historisk høyt nivå med 12,4 prosent av befolkningen. 

Til sammenligning får 8,4 prosent menn uføretrygd.

Forskjellen mellom kjønnene har økt over tid, og det er fra 40 år og oppover at forskjellen mellom kvinner og menn øker mest.

Når vi ser på begge kjønn samlet, er prosentandelen som mottar uføretrygd størst i Agder (13,9 prosent), Nordland (13,7 prosent) og Innlandet (13,6 prosent), mens det var færrest i Oslo (6,0 prosent).

– Fylker med høy prosentandel eldre har også en høy prosentandel som får uføretrygd. Yngre befolkning og en mer fleksibel arbeidsmarked i hovedstadsregionen trekker prosentandelen ned der. Lokale variasjoner i helse og utdanningsnivå har også innvirkning på hvor mange som får uføretrygd, sier Vågeng.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er de siste privatøkonomiske konsekvensene av koronakrisen

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Ny rapport: Mangelfulle maler for fremtidsfullmakt gir falsk trygghet