Regjeringen vil forby utbetaling av lønn i kontanter

Regjeringen vil nå forby at lønn utbetales i kontanter. Foto: Nils S. Aasheim/ Norges Bank

Regjeringen har nå sendt et forslag på høring der det foreslås å ta inn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank. Det betyr i så fall et forbud mot å utbetale lønn i kontanter.

Formålet med forslaget er å redusere handlingsrommet for de som profitterer på arbeidslivskriminalitet, redusere omfanget av svart arbeid og sikre at arbeidstakere får større sikkerhet for sine trygderettigheter, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

– Vi registrerer at noen arbeidsgivere bevisst velger å betale lønn i kontanter for å slippe skatter og avgifter. I Norge ønsker vi et seriøst og sikkert arbeidsliv. Med dette forslaget sikrer vi den enkelte arbeidstakers rettigheter, samtidig som vi motvirker svart arbeid, sier sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en melding.

Annonse:


I høringsnotatet vises det til at det kan være noen situasjoner hvor det er umulig eller svært byrdefullt for arbeidstaker eller arbeidsgiver å gjennomføre lønnsutbetaling via bank.

I slike tilfeller vil det bli gjort unntak for påbudet om lønn via bank.

Det er Arbeidstilsynet som eventuelt får i oppgave å håndheve det nye lovkravet.

Les også: Huseier åpnet ikke Digipost – Må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt til kommunen

Vil ha straffebestemmelse for lønnstyveri og skjerpet strafferammer

I et eget høringsnotat foreslår regjeringen dessuten å innføre en egen straffebestemmelse for lønnstyveri, og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet.

Lønnstyveri brukes om situasjoner hvor arbeidsgiver på en eller annen måte beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjørelse.

Omfanget av dette er vanskelig å anslå, men Arbeidstilsynet opplyser at det blant annet har avdekket tilfeller av «doble kontraktsett» for å skjule at det ikke betales allmenngjort lønn. Det opplyser også om tilfeller av «pay-back», det vil si at arbeidstaker får utbetalt korrekt lønn, men hvor deler av lønnen deretter betales tilbake til arbeidsgiver.

– Det er helt uakseptabelt at noen useriøse arbeidsgivere unnlater å gi de ansatte den lønnen de har krav på. En egen straffebestemmelse for lønnstyveri og strengere straffer for arbeidslivskriminalitet vil gjøre det enklere å slå ned på slik uredelig oppførsel, sier statsråden.

I høringsforslaget om lønnstyveri foreslår regjeringen å innføre egen straffebestemmelse i arbeidsmiljøloven for lønnstyveri med en øvre strafferamme på fem års fengsel. Forslaget vil også ramme arbeidsgivere som misbruker permitteringsordningen.

Det foreslås dessuten å skjerpe den generelle strafferammen i arbeidsmiljøloven.

Høringsfristene er satt til 10. desember 2020.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Finansministeren åpner opp for utradisjonelle skattefrie julebordløsninger i år

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Ny mobilapp gir deg oversikt over sterkt nedprisede varer før du går inn i en butikk

Seks millioner tusenlapper går snart ut på dato

Dette skjer om du overfører penger til feil konto