Hotellstreiken avverget på overtid – enighet i meklingen på Riksavtalen

fellesforbundet Forbundssekretær Clas Delp. Foto: Fellesforbundet.

Fellesforbundet har fått gjennomslag for økt lønn og bedre vilkår for ansatte i hotell, restaurant og catering.

15 timer på overtid kom Fellesforbundet og NHO Reiseliv søndag til enighet i meklingen på tariffavtalen Riksavtalen. Dermed blir det ikke streik for de ansatte i hotell- og restaurantbransjen.

Enigheten innebærer en minstelønnsøkning fra 4,47 kr til 9,51 kr pr time, avhengig av hvor lenge man har jobbet i bransjen, og hvorvidt man jobber skift.

– For Fellesforbundet var det helt avgjørende med reallønnsvekst for våre medlemmer. Mat, strøm og renter blir dyrere, og lønna må holde tritt, sier forhandlingsleder Clas Delp.

I tillegg til de sentrale tilleggene skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger.

– Vi og arbeidsgiverne er enige om at næringen må bli mer attraktiv å jobbe i. Da er det helt avgjørende at det gjennomføres reelle lokale lønnsforhandlinger.

Økt lønn til alle

Lønnssatsene på Riksavtalen er allmenngjort. Det innebærer at det er ulovlig å betale noen mindre enn minstelønnen som nå er forhandlet fram.

– Både hoteller og restauranter skal være seriøse og gode arbeidsplasser, hvor folk blir værende. Nå løfter vi gulvet i bransjen for alle, samtidig som vi har sikret større tillegg for de som har lenger arbeidserfaring, sier Delp.

For ansatte som har fra 4 års ansiennitet og jobber 35,5 timers uke, innebærer det et lønnstillegg på kroner 9,51 i timen.

– Folk skal belønnes for å stå i jobben. Det er de erfarne i bransjen som sikrer kompetanse og opplæring til de mange tusen som må rekrutteres i årene framover.

Mange gjennomslag

Tariffoppgjør handler om mer enn lønn. Det er også innfridd viktige krav innen både likestilling, kompetanse og arbeidsvilkår. Clas Delp løfter frame en rekke gjennomslag.

– Vi har fornyet overenskomstens tekster om likestilling, og fått på plass tydeligere regler for tilpasset arbeidstøy og lokalt likestillings- og likelønnsarbeid. Og i tillegg har retten til godt skotøy blitt presisert i overenskomsten.

Kompetanse er avgjørende for å bygge framtidens reiseliv- og restaurantnæring. Partene er enige om å satse mer på fag-, etter- og videreutdanning.

– Nå bidrar vi på Riksavtalen til å ta de første skrittene i en nasjonal etter- og videreutdanningsreform. Kompetanseheving skal drøftes årlig, og de ansatte gis én dag fri med lønn til kompetansehevende tiltak, sier Delp.

Oppfordrer til å bruke stemmeretten

Forslaget til enighet på Riksavtalen skal nå til uravstemning blant de 6500 medlemmene i Fellesforbundet som er omfattet av avtalen.

– Jeg oppfordrer alle medlemmene til å si sin mening om forslaget, og bruke stemmeretten, sier Clas Delp.

– I Fellesforbundet er det medlemmene som bestemmer. Jo flere medlemmer vi har på hoteller, restauranter og cateringbedrifter, jo mer kraft og gjennomslag har vi. Derfor oppfordrer jeg også alle medlemmene til å verve minst en kollega i løpet av året.