Finansministeren åpner opp for utradisjonelle skattefrie julebordløsninger i år

Finansminister Jan Tore Sanner åpner opp for at bedrifter kan arrangere alternative julebord i år, uten at de ansatte må skatte av fordelen. Foto: Kenneth Hætta/ Finansdepartementet

På grunn av koronapandemien vil mange arbeidsgivere avlyse årets julebord. Derfor åpner finansministeren for at arbeidstakere kan motta gavekort på restaurant, uten å måtte skatte for det.

I utgangspunktet er enhver økonomisk fordel som ansatte mottar i arbeidsforholdet skattepliktig.

Det gjelder uavhengig av om fordelen gis som kontant lønn eller i form av naturalytelser.

For gaver til ansatte og rimelige velferdstiltak er det imidlertid gitt særskilte unntak fra hovedregelen om skatteplikt, gitt at summen ikke overstiger 2000 kroner i året og at tiltaket er rettet mot alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften.

Formålet med dette er å legge til rette for økt trivsel og samhold på arbeidsplassen, gjennom tiltak av sosial eller velferdsmessig art, heter det.

Enkeltstående tilstelninger som julebord, årsfest og andre sosiale arrangementer vil derfor være skattefrie når tilstelningen er et fellesarrangement, og den økonomiske fordelen anses som rimelig.

Les også: 1,2 millioner nordmenn har så langt i år endret skattekortet sitt for å unngå korona-restskatt

Mange tradisjonelle julebord utgår i år

På grunn av smittevernstiltakene som er innført i forbindelse med koronapandemien, vil det imidlertid være umulig for store selskaper å samle sine ansatte til et tradisjonelt julebord i år.

Dermed kan mange arbeidstakere gå glipp av et skattefritt og høyt verdsatt velferdstiltak.

Annonse:


Det har fått stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) til å stille finansminister Jan Tore Sanner (H) et skriftlig spørsmål om hvorvidt arbeidsgiver kan gi de ansatte gavekort på restaurant i stedet.

«Da får de ansatte gleden av en julemiddag betalt av arbeidsgiver, samtidig som restaurantnæringen får tiltrengt aktivitet», argumenterer han med.

Steffensen spør også om et slikt tiltak vil være skattepliktig for den ansatte, og om finansministeren i så fall kan endre på det i disse koronatider.

Skattebetalerforeningen har også omtalt saken på sine nettsider.

Les også: Flere tusen husstander og bedrifter får nytt postnummer 1. oktober

Gavekort eller refusjon av utgifter får velsignelse fra finansministeren

Jan Tore Sanner svarer at han har forståelse for at arbeidsgivere ønsker å tilrettelegge for gjennomføring av tradisjonelle velferdstiltak som julebord, nettopp for å styrke trivselen og tilknytningen til arbeidsplassen i en utfordrende tid.

«Pandemien og de smittevernbegrensninger koronasituasjonen setter for samlinger, er ekstraordinære. Vilkåret om fellesarrangement må etter skattemyndighetenes vurdering tolkes i lys av den spesielle situasjonen som har oppstått», skriver han, og legger til:

«I nåværende situasjon kan det ikke kreves at alle ansatte i en virksomhet deltar på et felles julearrangement, og i så fall ville det ikke være mulig for mange virksomheter å gjennomføre et slikt tiltak. Det er derfor ikke noe i veien for at de ansatte går ut og spiser julemiddag i mindre grupper, innenfor helsemyndighetenes retningslinjer for avstand og antall personer som kan samles. Dette vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller ved refusjon av utgifter».

Sanner minner samtidig om at velferdstiltaket fortsatt må være «rimelig» for at det skal være skattefritt.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Privatøkonom mener banker og forsikringsselskap bevisst sprer pensjonsfrykt

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt

Seks millioner tusenlapper går snart ut på dato