Seks millioner tusenlapper går snart ut på dato

Disse 1000-kronesedlene blir ugyldige etter 14. november 2020. Foto: Norges Bank/ Nils S. Aasheim

Har du en eller flere slike 1000-kronesedler liggende, bør du sette pengene på konto eller bruke dem før 14. november. Utgående sedler er nemlig kun gyldige i ett år etter at de nye ble lansert.

Nå er det snart ett år siden de nye 1000-kronesedlene ble satt i sirkulasjon, og utgående sedler er kun gyldige i ett år etter at de nye ble lansert.

– Det er nær seks millioner eksemplarer av den utgående 1000-kroneseddelen i sirkulasjon. Med to måneder til fristen 14. november, oppfordrer vi til å sette pengene på konto eller betale med dem, sier direktør Leif Veggum i Norges Bank i en pressemelding.

Seks millioner 1000-kronesedler tilsvarer en verdi på seks milliarder kroner.

Selv om enkelte banker og butikker fortsatt vil akseptere gamle 1000-kronesedler også etter 14. november, er det bare Norges Bank som er pliktig til å ta imot dem etter denne datoen.

Sedler kan da veksles inn gebyrfritt hos Norges Bank i ti år etter at de er utgåtte.

Alle banker er forpliktet til å tilby løsninger for innskudd og uttak av kontanter. Om du har spørsmål, kontakt din bank for informasjon om hvor dette kan gjøres.

Les også: Nye krav til bankene skal sikre oss kontanter i krisesituasjoner

Kontanter er trygt å bruke og tvungent betalingsmiddel

Den siste tiden har Norges Bank jevnlig fått henvendelser fra personer som lurer på om de kan nektes å betale i kontanter, enten begrunnelsen er smittevern eller andre hensyn.

På slike spørsmål må sentralbanken henvise til andre myndighetsorganer.

– Når det gjelder smitterisiko har Folkehelseinstituttet konkludert med at det ut fra gjeldende kunnskap ikke foreligger noen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av Covid-19, sier Veggum.

Annonse:


I henhold til sentralbankloven er Norges Banks sedler og mynter tvungent betalingsmiddel i Norge, og finansavtaleloven fastslår at en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren, innenfor beløpsgrensen satt av Hvitvaskingsloven på 40.000 kroner for forhandlere av gjenstander.

– Håndhevelsen av forbrukeres rett til kontantbetaling tilligger forbrukermyndighetene. Norges Banks ansvar er å sørge for at det er sedler og mynter tilgjengelig, og at de fungerer etter hensikten, sier Veggum.

Les også: Pengeforfalskere utnytter at vi ikke kjenner de nye sedlene godt nok

Flere utgåtte sedler som ikke er kommet inn

Det er fortsatt hele 26 millioner eksemplarer av utgåtte 50-, 100-, 200- og 500-kronesedler som ikke er kommet inn.

Disse sedlene har en samlet pålydende verdi på 4,3 milliarder kroner.

– Jeg fant selv en utgått 500-kroneseddel i en kommode nylig, så jeg vil si at det er verdt å ta en titt i skuffer og skap. På vår nettside nyesedler.no finner du informasjon om hvordan du går frem for å innløse slike utgåtte sedler og mynter, sier Veggum.

Dersom du finner utgåtte sedler, kan du henvende deg til et av depotene til Norges Bank.

I tillegg til Norges Bank hovedkontor i Oslo, finnes det sentralbankdepoter i Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette skal erstatte banktilbudet gjennom Posten, som ble avviklet 1. juli

Hvor trygt er egentlig kontaktløs betaling?

Dette skjer om du overfører penger til feil konto

Hvorfor lurer banken på om jeg tar ut store kontantbeløp eller har utenlandske venner?

Dette betalingsmiddelet kan ta over når kontantene forsvinner