Hvorfor lurer banken på om jeg tar ut store kontantbeløp eller har utenlandske venner?

Informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, skriver i denne kommentaren at bankens overveldende spørreskjema er en del av en dugnad for å stoppe de kriminelle. Foto: CF-Wesenberg/ kolonihaven.no

Finans Norge får henvendelser fra bankkunder som føler seg utsatt for et overveldende spørreskjema fra banken.

Skrevet av: Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Noen få føler seg mistenkeliggjort og er forbannet.

Det er det ingen grunn til. Ingen blir mistenkt. Dette er en dugnad for å gjøre Norge til et enda bedre samfunn.

Alle bankene er lovpålagt å gjøre en utvidet kundekontroll. Mange banker gjør det i disse dager.

Normalt skjer det gjennom at man enten digitalt eller analogt stiller mange spørsmål om den enkelte kundes kundeforhold.

Noen av spørsmålene går på om man normalt håndterer kontantbeløp ut og inn av kontoen, og hvorfor. Andre spørsmål kan handle om man normalt sender eller mottar penger fra utlandet, og hvorfor.

Jeg skjønner at det kan virke overveldende og også mistenkeliggjørende hvis man ikke kjenner bakgrunnen.

Les også kommentaren: Kan du bli god i Lotto?

Bankene er pålagt å spørre

Det er Stortinget som pålegger bankene gjennom norsk lov å gjennomføre denne kundekontrollen som et ledd i arbeidet mot økonomisk kriminalitet.

I ytterste konsekvens er banken pålagt å sperre kundeforholdet dersom kundekontrollen ikke er gjennomført.

Finans Norge forsøker å koordinere og være sparringpartner for bankene i hvordan lovverket skal håndheves. Men det er bankene selv som utformer sin konkrete kundekontroll.

Det er innført sanksjonsmuligheter mot banker og andre om myndighetene mener man ikke gjør en god nok jobb. I Norge er kontrollinstansen Finanstilsynet.

Dette er ikke unikt for Norge, dette er et internasjonalt arbeid der det finnes overnasjonale kontrollinstanser som Norge har forpliktet seg å følge.

Det er ikke bare banker som er pålagt å gjøre dette arbeidet, det gjelder alle finansinstitusjoner og en rekke andre aktører som håndterer verdier for andre, for eksempel eiendomsmeglere.

Les også kommentaren: Hvorfor tåler vi ikke rikinger?

Ser etter mønstre

Det er selvfølgelig umulig å kontrollere alle transaksjoner som går gjennom banksystemene.

Derfor må man forsøke å identifisere mønstre for hver enkelt kunde som gjør at man nettopp ikke mistenker kunder som gjennomfører helt ordinære og vanlige tjenester via sitt kundeforhold.

Og derfor spør man for eksempel om kundene normalt håndterer store kontantinnskudd eller uttak, eller om man har transaksjoner som går inn og ut av landet og hvorfor. Dette er to områder det er særlig fokus på i hvitvaskingsarbeidet.

Kontanter er tradisjonelt brukt av kriminelle nettverk til å bringe svarte penger inn i den hvite økonomien. Sofistikerte kriminelle kjenner heller ingen landegrenser, derfor er utlandstransaksjoner spesielt under oppsyn.

Det er også kjent fra tidligere terrorsaker at finansiering av terror i ett land ofte kommer fra et annet land. Bankene er pålagt å bidra til å bekjempe terror.

Dette arbeidet tar finansbransjen på det største alvor og anser det som en naturlig del av vårt samfunnsansvar.

Les også kommentaren: Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt

Må ligge et hestehode foran

Noen banker stiller spørsmål i kundekontrollen som kan virke rare og som det intuitivt er vanskelig å skjønne. Og det er ikke alltid banken vil forklare det enkelte spørsmålet.

Det har sammenheng med at man ikke vil si for mye om hvordan ens systemer i bakhånd arbeider.

Finansnæringen kan bare gjøre en god jobb hvis vi ligger et hestehode foran kreftene som arbeider mot samfunnet. Da er det dumt å kringkaste detaljer om hvordan en jobber for å avsløre dem.

Les også kommentaren: Kan du reglene for overtid?

Blir mellom deg og banken

Men, ett vesentlig poeng i dette arbeidet er at det er absolutt taushetsplikt.

Den informasjonen du gir banken, blir mellom deg og banken. Den deles ikke med tredjeparter. Og banken mistenker heller ingen når den stiller disse spørsmålene.

Jeg har selv erfart hvor gode finansnæringen har blitt da jeg nylig skulle sette inn kontantomsetningen fra et idrettsstevne jeg var ansvarlig for på klubbens konto.

Vi hadde fått inn rundt 7.000 kroner i kontanter for salg av kaker, kaffe og brus, og jeg måtte som best jeg kunne dokumentere for banken hvor de pengene kom fra. Vi hadde jo ikke noe kasseapparat vi hadde slått omsetningen inn på.

Grundigheten overrasket meg litt, men jeg synes det er veldig bra.

Les også kommentaren: Styr unna denne nye avtalen fra stømselskapene

Dugnad mot økonomisk kriminalitet

Ingen bankkunder skal føle seg mistenkt på grunn av denne kontrollen.

Se på det som at du er med på en dugnad mot økonomisk kriminalitet.

Det er kun de som ikke har rent mel i posen som finansnæringen forsøker å hjelpe myndighetene med å finne.

NB: Dette innlegget ble først publisert på finansnorge.no, og gjengis her etter tillatelse.