I år kan næringsdrivende søke om å utsette fristen for å levere skattemeldingen til 20. august

Finansdepartementet vil i år la næringsdrivende søke om utsatt frist for å levere skattemeldingen til 20. august. Bilde: Skjermdump fra Skatteetaten.

Finansdepartementet åpner for at næringsdrivende kan søke om forlenget frist for å levere skattemeldingen for formues- og inntektsskatt til 20. august 2021.

Koronapandemien har ført til økt arbeidsmengde for regnskapsførere og revisorer.

Finansdepartementet gir derfor næringsdrivende muligheten for utsatt frist for levering av årets skattemelding, slik at regnskapsførere og revisorer får større fleksibilitet og mulighet til å håndtere den økte arbeidsmengden.

Det legges opp til en enkel, automatisert løsning for å søke om utsettelse, skriver departementet i en melding.

I fjor fikk alle næringsdrivende automatisk utsatt leveringsfristen til 31. august.

Finansdepartementet vil også sende på høring et forslag om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder, på samme måte som i 2020.

Saken fortsetter under annonsen:


Næringsdrivende som får innvilget utsatt frist for å levere skattemeldingen, og som leverer etter den utsatte fristen 20. august, vil bli ilagt tvangsmulkt.

Det samme vil gjelde næringsdrivende som ikke søker om utsatt frist, og som leverer skattemeldingen etter fristen 31. mai.

Fristen for betaling for 1. og 2. termin merverdiavgift er fremdeles henholdsvis 10. april og 10. juni.

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen, men det vil påløpe forsinkelsesrente som normalt ved for sen betaling.

Hold deg oppdatert på skatt og andre privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fra neste år må skattemeldingen til bedriften din sendes inn fra et regnskapssystem

Vinprodusent får enorm oppmerksomhet etter stillingsutlysning

Kraftig konkursnedgang i 2020

Nå endres støtten til kjøp av elektriske varebiler

Politiet advarer mot svindlere som stjeler ansattes lønnsutbetalinger