Flere privatpersoner eier aksjer på Oslo Børs

Årsstatistikken med oversikt over nordmenn som eide aksjer ved utgangen av 2016 er klar. Foto: Anne-Sophie/ Flickr.com

Nærmere 358.000 personer eide én eller flere aksjer på Oslo Børs ved utgangen av 2016, viser statistikk fra stiftelsen AksjeNorge. Den enkeltes portefølje økte i gjennomsnitt med 45.000 kroner i løpet av fjoråret.

For andre året på rad er det en økning i antall norske privatpersoner som eier aksjer i selskaper notert på Oslo Børs.

Tall fra AksjeNorge viser nemlig at det var 357.853 personer som eide én eller flere enkeltaksjer ved utgangen av 2016, noe som er 6947 flere enn i 2015 og 11.466 flere enn i 2014.

– Jeg synes dette er gode nyheter. Vi er inne i en periode med svært lave renter hvor flere ønsker å investere på børs for å sikre kjøpekraften. I tillegg har det vært gode tider i aksjemarkedet, noe som alltid tiltrekker seg flere sparere, sier forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand til Pengenytt. 

At flere nye og spennende selskaper ble notert på Oslo Børs det siste året, spesielt i siste kvartal i fjor, har også bidratt, skriver AksjeNorge i rapporten.

Forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand. FOTO: CF Wesenberg/ Kolonihaven.no

Les også: Disse aksjene har ekspertene mest tro på i 2017

Menn er i et stort flertall

I likhet med tidligere år er det en stor overvekt av mannlige aksjonærer. Kun 109.851 av dem som eide aksjer ved årsslutt var kvinner, noe som utgjør 30,7 prosent.

– Det er ikke overraskende at det er menn som sparer mest i enkeltaksjer. Det bekrefter at menn er mer glad i å ta risiko, sier Picard.

Saken fortsetter under diagrammet.

Kilde: AksjeNorge

– Er det ønskelig at enda flere sparer i enkeltaksjer, og evt. hvem og hvorfor?

– Jeg mener i utgangspunktet det er positivt at flere sparer i enkeltaksjer, det betyr at flere får mer kunnskap om hvordan aksjemarkedet fungerer. Sparing i enkeltaksjer er imidlertid ikke for alle, det passer for dem som følger godt med og tåler høy risiko i sparingen sin, sier Picard, før hun legger til:

– Heldigvis ser vi at sparing i fond også øker, og nordmenn har omtrent dobbelt så mye penger plassert i verdipapirfond som i enkeltaksjer. For dem som sparer langsiktig, for eksempel til pensjon, vil jeg anbefale brede fond og pensjonsporteføljer som gir lavere risiko. Så kan man eventuelt krydre med noen enkeltaksjer på toppen hvis man vi prøve seg som aksjespekulant.

Les også: Banker vil anbefale fondskonto, selv med nye skatteregler

Gjennomsnittsporteføljen har økt med 45.000 kroner

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet. FOTO: Nordnet

Målt i verdi eier norske privatpersoner aksjer for hele 91 milliarder kroner.

Det utgjør 4,1 prosent av total markedsverdi på selskapene notert på Oslo Børs, og er det høyeste nivået siden 2009.

Gjennomsnittsporteføljen per person steg dessuten fra nærmere 210.000 kroner ved utgangen av 2015 til 255.000 kroner ved utgangen av 2016. Dette er en økning på om lag 45 000 kroner per person.

– Ut ifra statistikken så har investorene hatt i overkant av 20 prosent avkastning, mens børsen kun steg 12 prosent. Hovedgrunnen til dette tror jeg er at mange aksjer som var tapere i 2015 har hatt et mye bedre år i 2016, sier investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet.

Saken fortsetter under diagrammet.

Kilde: AksjeNorge

Hauglund mener dette spesielt gjelder aksjer innen oljeservice:

– Spesielt i andre halvår var det en sektor som var sterk. Jeg tror terskelen for å hoppe på utbombede sektorer er mye lavere blant småinvestorene enn blant forvaltere. Til og med under Skagen-konferansen for noen dager siden lyste skepsisen rundt oljesektoren. Men ser man på siste 12 måneders utvikling, så har skeptikerne gått glipp av enormt med avkastning.

Les også: Dette er kombinasjonsfondene som tar mest og minst betalt for aksjeforvaltningen 

Viktig med risikospredning

Daglig leder i AksjeNorge, Lene Refvik, opplyser til Pengenytt at 60 prosent av oss kun eier én aksje og at 34 prosent eier 2-5 aksjer.  

– At noen eier aksjer er generelt veldig positivt, uavhengig av hvor mange aksjer man eier. Ved å spare i aksjemarkedet vil man kunne oppnå større avkastning over tid i forhold til andre spareformer, sier Refvik, men legger samtidig til:

 – Det man bør være oppmerksom på er å ikke «legge alle eggene i en kurv», som det heter. Dersom alt av sparepenger kun er investert i én aksje, øker man sin risiko for tap betydelig. Det er viktig å diversifisere sin risiko og se på sin totale portefølje av oppsparte midler, for dermed å kunne redusere sin totale risiko for tap. For å diversifisere sin risiko i aksjemarkedet bør man enten eie flere aksjer, eller ha aksjefond i bunn av sin aksjesparing.

Tom Hauglund i Nordnet skulle gjerne sett at flere nordmenn sparte mer i fond og aksjer.

– Ved å investere kan man påvirke næringslivet, og bidra til at nye bransjer og selskaper får en sjanse til å blomstre frem. Børsen er avhengig av ny kapital hele tiden for å videreutvikle seg, og da finnes det ikke noe bedre enn at menigmann investerer sparepengene sine og får delta i veksten, sier han.

Les også: Finanstilsynet advarer mot kombinasjonsfond

Flinkest i Rogaland

Statistikken fra AksjeNorge viser at Rogaland har flest private aksjonærer målt i prosent av befolkningen. Der eier nemlig 8 prosent av befolkningen aksjer på Oslo Børs.

Oslo, Akershus, Hordaland, Telemark og Sogn og Fjordane er like bak med rundt 7 prosent. Finnmark har færrest med sine 4 prosent.

Kvinner foretrekker i større grad enn menn selskaper innen finans og konsum. Menn investerer gjerne mest i industri, råvareeksponerte selskaper og teknologi.

Blant de kvinnelige aksjonærene er Statoil, DNB, Norsk Hydro, Orkla, Telenor, Yara, Gjensidige, Storebrand, Norske Skog og REC Silicon de mest populære selskapene å eie.

Blant de mannlige aksjonærene er Statoil, Norsk Hydro, Telenor, DNB, Gjensidige, Orkla, Yara, REC Silicon, Storebrand og Marine Harvest de mest populære selskapene å eie.

Les også: DNB har lansert et tilsynelatende billig pensjonsspareprodukt, men…

Les også: Slik bør du investere, gitt at du tror på stigende oljepris

Les også: Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?