Fortsatt oljefeber blant Nordnets kunder

nordnet Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet. Foto: Nordnet.

Juni har vært en hektisk måned med rentemøter, høye inflasjonstall og andre nedslående makroøkonomiske nyheter. Likevel ser Nordnets kunder muligheter og nettokjøper aksjer.

Private investorer hos den digitale banken Nordnet omsatte aksjer for 27 milliarder kroner i juni og netto ble det kjøpt aksjer for 420 millioner. Vår Energi troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 175 millioner kroner. Telenor topper salgslisten, med et nettosalg på 89 millioner kroner.

– Selv om Vår Energi var i hardt vær en periode med store kunder som solgte seg ned, til tross for lockup-avtale, har våre kunder benyttet kursfallet til å vekte seg opp. Ut ifra det makroøkonomiske bildet ser det ut til at oljeprisen fortsetter å holde seg sterk også inn i sommermånedene. Dette vil føre til at Vår Energi vil tjene mye penger fremover.

– Av de topp 5 mest handlede aksjene denne måneden er 4 oljerelaterte. Dette tilsier at det fortsatt er stor investeringsvilje i olje- og oljeselskaper.

– Telenor er den mest solgte aksjen i juni måned. Selv om selskapet er trygt, betaler et godt utbytte, så er det ingen vekst og marginene er på vei nedover. Kursutviklingen har også vært svak i år, som gjør at flere mister tålmodigheten, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Børsmåneden har vært preget av sentralbankenes rentehevinger og inflasjonstall som fortsetter å komme inn på den høye siden. Markedet har på sin side reagert negativt, og alle de toneangivende indeksene i USA og Norden ender måneden med kraftig nedgang. Man ser at markedet nå i stadig større grad priser inn og frykter en resesjon.

– Får vi en resesjon i verden vil dette sannsynligvis påvirke markedet kraftig. Samtidig tror jeg vi får enda flere signaler når de største selskapene kommer med tall i løpet av juli måned. Da får vi førstehånds kunnskap om hvordan selskapene takler inflasjonen, råvareprisene, transport- og logistikkutfordringer samt et press på lønnsveksten, forteller Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Nordnetkundene kjøper olje og oljeservice, selger konsumaksjer

I løpet av juni måned har olje- og oljeserviceaksjer vært favoritten blant Nordnets kunder. Vår Energi og PGS er noen av kundenes favoritter.

– PGS har fått et voldsom oppsving etter at selskapet hentet 710 millioner kroner i starten av mai. Oppgangen har, i takt med økt tro på investeringsvilje i oljesektoren, fortsatt og PGS er en av de mest kjøpte aksjene i juni, fortsetter Johannesen.

På salgstoppen i juni troner Telenor, Aker BP og Borr Drilling.

– Borr Drilling har så langt i år vært et eventyr å eie. Selskapet meldte tidligere denne uken at de selger 3 rigger som et ledd i en refinansieringsplan for selskapet. Til tross for dette er aksjen opp