Enorm interesse for leie-før-eie-leiligheter i Trondheim

Boligbyggeselskapet Tobb i Trondheim tilbyr nå førstegangskjøpere en enklere vei inn i boligmarkedet. Foto: Åge Hojem/ Trondheim Havn

Boligbyggelaget Tobb i Trondheim prøver i disse dager ut en ny modell for å hjelpe førstegangskjøpere inn i boligmarkedet. – Responsen er i overkant av hva vi forventet på forhånd, sier viseadministrerende direktør i selskapet.

Leie-før-eie er et konsept hvor unge førstegangskjøpere får mulighet til å leie en ny leilighet i tre til fem år, før de kan kjøpe den til en fastsatt pris på forhånd.

Dette gjør at de får mulighet til å bygge opp egenkapital, uten å være bekymret for at boligprisene løper fra dem.

Tobb tilbyr nå 51 leie-før-eie-boliger på mellom 28 og 49 kvadratmeter i Lillebyen borettslag på Lade.

Leieprisen per måned er fra 8500 for de minste til 12.750 kroner for de største, og kjøpsprisen varierer fra 1,9 til 3,0 millioner kroner.

Les også: Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

En opsjon på å kjøpe

En eventuell boligprisoppgang på inntil 15 prosent i mellomtiden tilfaller kjøperen. Dersom prisene øker mer enn dette oppjusteres prisen på boligen med overskytende.

Skulle det vise seg at boligen faller i verdi før det er aktuelt å kjøpe den, kan du velge å ikke benytte deg av kjøpsretten.

Leie-før-eie er med andre ord en opsjon på å kjøpe en bolig frem i tid, hvor kostnaden for denne kan bli at du går glipp av deler av boligprisoppgangen.

Les også: Derfor har selvangivelsen fått nytt navn fra i år av

Annonse:


Enorm interesse

Viseadministrerende direktør i Tobb, Torkil Iversen. Foto: Tobb

Tobb har i dag om lag 61.000 medlemmer i alle aldre, oppgir de på sine nettsider.

– Jeg vil anslå at rundt 1000 av disse har meldt seg interessert i de 51 boligene på Lade, sier Torkil Iversen, viseadministrerende direktør i Tobb, til Pengenytt.

Han legger til at disse typisk er i aldersgruppen 20-35 år.

– Hva tenker dere om denne responsen?

– Jeg er litt overrasket. Det er i overkant av hva vi forventet på forhånd. Samtidig viser dette utfordringene med boligmarkedet i dag. Det er ingen tvil om at det finnes et stort behov for hjelp til førstegangsetablerere, da mange har vanskelig for å spare opp nok egenkapital. Leie-før-eie er vårt lille bidrag for å løse opp i dette.

Prosjektet er under bygging, og er planlagt ferdigstilt i juni.

Les også: Så mye tjente du på å ha boliglån i fjor

Det stilles noen krav

For å være i målgruppen til prosjektet må du først og fremst være medlem i boligbyggelaget. Dernest er det et krav at du aldri har eid en bolig tidligere.

– Vi stiller også som krav at søkerne må ha en tilfredsstillende inntekt, og at vedkommende ikke har tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe egen bolig, sier Iversen.

Inntekten og den personlige økonomien til hver enkelt blir vurdert av en bankrådgiver. Denne vurderingen vil være avgjørende for om du er kvalifisert som søker eller ikke.

Alle som har meldt interesse, er derfor ikke nødvendigvis kvalifiserte.

– Søkerne må gjerne ha litt oppsparte midler, men ikke nok til å kjøpe seg egen bolig selv, utdyper Iversen.

Torkil Iversen opplyser at søknadsfristen er satt til 19. mars, og at det er ansiennitetsprinsippet som gjelder dersom det er flere søkere enn leiligheter.

Les også: Husbanken: Bostøtten skal nå bli mer treffsikker

Planlegger flere slike tilbud i nær fremtid

– Har dere andre konkrete utbygginger hvor dere planlegger det samme konseptet?

– Vi vil forsøke å legge det inn i alle prosjekter fremover, men det neste vil komme i Overvik-utbyggingen på Ranheim. Der vil deler av prosjektet være etter modellen leie-til-eie.

I en rapport fra Husbanken i 2012 går det frem at utviklingen av ulike leie-før-eie modeller i stor grad har foregått i land med lavere eierandel enn i Norge, men at:

«Den høye eierandelen til tross, det er stadig interesse for denne type ordninger også her, både i kommuner og på politisk og administrativt nivå.»

Storbritannia innførte allerede i 1980 «Right to buy»- retten, som gir leiere av kommunale leiligheter rett til å kjøpe boligen de bor i.

Dette har vært et viktig grep for å gjøre eierskap mulig for lavinntektshushold der.

Les også: 15.120 kroner mer i engangsbeløp til nybakte foreldre

Mange unge gir opp

Privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank1 SMN. FOTO: Thor Nielsen

For å kjøpe en bolig til 2-3 millioner kroner, krever bankene at du har en egenkapital på 300.000-450.000 kroner. I tillegg krever bankene at samlet gjeld ikke overstiger fem ganger bruttoinntekten din.

For mange kan dette virke uoppnåelig.

– Ettersom boligprisene stiger mer og mer, er det en større gruppe som resignerer og egenkapitalkravet synes uoverstigelig, uttalte privatøkonom Endre Jo Reite til Adresseavisen i forrige uke.

Han la samtidig til at:

– Da er det viktig å ta en prat med banken for å høre om mulighetene, og om det er rom for at vi gjør fornuftige avvik fra reglene. Vi kan gjøre det for ti prosent av lånene. Men skal du fravike reglene, må vi ha en grunn som viser at du skiller deg ut. For oss er det at du har vist evne til å spare over tid. Da kan vi strekke oss lenger.

Les også: Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

Les også: Oppussingsobjektet i London på 26 kvm selges for 6,25 millioner kroner

Les også: Fotballstjerne betalte 45 prosent over takst for sliten halvpart i Trondheim

Les også: Populære strømselskaper, eller likegyldige forbrukere? (annonsørinnhold)