Blir du lurt til å si fra deg overtidsgodtgjørelse?

Ifølge artikkelforfatteren skal adgangen til å unnta ansatte fra retten til overtidsgodtgjørelse være ment å være en snever unntaksregel, men mange arbeidsgivere følger ikke dette. Illustrasjonsfoto: Pexels.com

3000 av Econas medlemmer er trolig urettmessig unntatt fra retten til overtidsgodtgjørelse. Tilhører du en av disse?

Skrevet av: Liv Torill Evenrud, advokat i Econa. (Dette innlegget ble først publisert på Econa.no den 08.03.2017).

Loven åpner for at ansatte som har en «særlig uavhengig stilling» kan unntas fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler. Det vil blant annet si at det ikke er noen faste grenser for hvor mange timer du kan jobbe og at du ikke får overtidsgodtgjørelse.

Liv Torill Evenrud, advokat i interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, Econa.

Adgangen til å unnta ansatte fra retten til overtidsgodtgjørelse er ment å være en snever unntaksregel. Den skal kunne brukes for ansatte som har en overordnet stilling.

Arbeidstilsynet skriver følgende om dette på sine hjemmesider:

«Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.»

Les også: Slik får du momsen tilbake etter ferieshopping

Snaut 20 prosent blir lurt

Hvem er det så som unntas fra retten til overtidsgodtgjørelse i praksis?

Våre undersøkelser viser at trolig 3000 av våre medlemmer har avtalt at de har en særlig uavhengig stilling uten at lovens vilkår er oppfylt. Disse har da krav på overtidsgodtgjørelse, men får det ikke.

Undersøkelsen viser at 37 prosent av våre medlemmer på medarbeidernivå, er unntatt fra retten til overtidsgodtgjørelse. Vilkårene for å kunne unnta fra overtidsgodtgjørelse vil ikke være oppfylt på medarbeidernivå. Disse har ikke en «særlig uavhengig stilling».

Vilkårene vil heller ikke være oppfylt for en del ansatte på mellomledernivå.

Hvis vi antar at også 37 prosent av disse egentlig har krav på overtidsgodtgjørelse, er det totalt 1500 som urettmessig er fratatt retten til overtidsgodtgjørelse.

Lønnsundersøkelsen har en svarprosent på snaut 50 prosent, slik at det reelt sett altså gjelder 3000 medlemmer, eller snaut 20 prosent av medlemsmassen.

Kilde: Econa

Les også: Sjekkliste for hyttekjøp – dette skal du se etter

Det er viktig å passe på at man ikke blir lurt ved inngåelse av arbeidskontrakter

Econas lønnspolitikk er klar på at all arbeidstid utover normalarbeidstid skal kompenseres i form av lønn, ferie eller avspasering.

Samtidig er det viktig å sikre en god balanse mellom arbeidstid og fritid, også for de som faktisk har en ledende eller «særlig uavhengig stilling».

Slik er det dessverre ikke i alle tilfeller i dag. Det lokkes for eksempel med at de med «særlig uavhengig stilling» selv kan bestemme når arbeidet skal utføres, slik at hvis de jobber mye en periode, kan de jobbe mindre i en annen periode.

Slik er imidlertid ikke virkeligheten for alle. Noen utsettes for et jevnt stort arbeidspress, som gjør at det ikke er mulig å avspasere.

Les også: Hvorfor tåler vi ikke rikinger?

Les også: Slik velger du eiendomsmegler