– Skatteinnstramming også for helt vanlige folk

DeloitteWensing Li i Deloitte Advokatfirma.

Regjeringen foreslår å øke utbytteskatten med to prosentenheter med virkning fra i dag. Den foreslåtte endringen vil skape skjevhet mellom lønnsinntekt og kapitalinntekt. Endringen bryter derfor med nøytralitetshensynet som er et grunnleggende prinsipp i skatteretten, mener Wensing Li i Deloitte Advokatfirma.

For å unngå tilpasninger trer den foreslåtte endringen i kraft allerede fra i dag. Økt utbytteskatt er ikke veldig overraskende, siden regjeringen på forhånd hadde varslet om en rekke innstramminger.

– Konsekvensen av økt utbytteskatt, samtidig som marginalskattesatsen for lønn beholdes uendret, er en større skjevhet som er uheldig sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Wensing Li, advokat i Deloitte Advokatfirma.

Marginalskatten på utbyttet blir nå 51,5%, medregnet selskapsskatt.

– Det som er noe overraskende i årets Statsbudsjett er utsettelse av de forhåndsvarslede skatteinnstrammingene; utflyttingsskatt og reglene om privat konsum. To tema som har fått mye omtale i media den siste tiden. Privat konsum-reglene er utsatt til 2024, trolig på grunn av mengden høringsinnspill. Videre er utflyttingsskatt under utredning av Torvik-utvalget. Skatteutvalget vil fremlegge sin rapport 16. desember og vi forventer det vil komme ytterligere innstramminger senere i år, sier Wensing Li.