Vil ha permanente lovendringer som tillater digitale generalforsamlinger og møter i borettslag og sameier

Regjeringen vil nå gjøre det enklere for borettslag og sameier å gjennomføre generalforsamlinger, årsmøter og styremøter digitalt. Bildet viser kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: KMD

Dagens boliglover krever at generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier må gjennomføres fysisk, men det kan det nå bli en endring på.

Regjeringen vil nå gjøre det enklere for borettslag og sameier å gjennomføre møter slik det passer dem, og vil derfor åpne for at beboerne kan møtes digitalt.

Det skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

− Med strenge regler for smittevern og fysiske møter, er det mange som har etterlyst regler som åpner for digitale møter. Derfor har jeg foreslått dette for Stortinget, og vil sørge for at lovendringene trer i kraft så snart Stortinget har behandlet forslaget, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Saken fortsetter under annonsen:


Stortinget har tidligere vedtatt midlertidige lovendringer for å legge til rette for digitale årsmøter og generalforsamlinger under pandemien, og disse gjaldt frem til november.

Regjeringen foreslår nå permanente lovendringer, som gjør at det enkelte borettslag og sameie selv kan bestemme om generalforsamlinger, årsmøter og styremøter skal gjennomføres med eller uten fysisk oppmøte.

Forslaget likestiller også papirbasert og elektronisk kommunikasjon.

Les også: Forsker har avdekket hvilken bud-taktikk som lønner seg når du skal kjøpe bolig

Styrene og beboerne får mer frihet til å velge selv

− Det er viktig at boliglovene ikke hindrer borettslag og sameier å ta del i den teknologiske utviklingen. Det er ikke bare under en pandemi det er behov for å kommunisere enklere og mer effektivt. Adgangen til å avholde digitale møter i borettslag og sameier skal derfor bli permanent, sier Astrup.

Regjeringen foreslår fleksible løsninger med stor valgfrihet for beboere og styrer. For å sikre at alle får muligheten til å delta når viktig informasjon sendes ut og avgjørelser skal tas, foreslås det flere krav til informasjons- og beslutningsprosessene.

− Vi pålegger ingen å gå over til digitale møter. I utgangspunktet blir det opp til styret å vurdere hvordan møtene skal gjennomføres. For å sikre at beboerdemokratiet blir ivaretatt, foreslår vi at minst to seksjonseiere med til sammen ti prosent av stemmene kan kreve at møtet er fysisk, sier Astrup.

Regjeringen foreslår også å fjerne kravet om forhåndssamtykke for å kommunisere på epost med andels- og seksjonseierne. For å ivareta de som av ulike årsaker ønsker å motta informasjon i papirform, foreslår vi samtidig at den enkelte får en rett til å reservere seg mot å motta informasjon på epost.

Forslagene har vært på høring og de fleste høringsinstansene var positive til lovendringene.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fra nyttår må alle beboere i borettslag og sameier være med å betale for elbilladere

I disse bankene får du best rente på sparepengene dine

Du kan allerede nå sjekke om du får restskatt eller har skatt til gode

Skattekalender for 2021: Her er de viktigste datoene

Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt