Regjeringen strammer nå inn for muligheten til boliglån

Fra 1. oktober blir det vanskeligere å få boliglån. De midlertidige endringene i boliglånforskriften blir nemlig ikke forlenget etter 3. kvartal. Bildet viser boligfeltet Oterlia i Risør. Foto: Peulle/ Wikimedia commons

Finansdepartementet har i dag besluttet at de midlertidige endringene i boliglånsforskriften ikke blir videreført etter tredje kvartal. Det vil gjøre det vanskeligere å få lån.

Sterk vekst i husholdningenes gjeld og i boligprisene førte til at Finansdepartementet i juni 2015 fastsatte en forskrift som regulerer bankenes utlånspraksis for boliglån.

Forskriften stiller blant annet krav til kundens betjeningsevne, gjeldsgrad og belåningsgrad.

Mer konkret skal kundene tåle en renteøkning på opptil fem prosentpoeng, kundenes samlede gjeld i forhold til inntekt skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt og lånets størrelse i forhold til boligens verdi skal maksimalt være 85 prosent.

Det stilles også krav om avdragsbetaling for lån med høy belåningsgrad.

Annonse:


For å sikre at bankene fortsatt skulle kunne utvise skjønn i enkeltsaker, åpner forskriften for at en viss andel av bankens utlån kan bryte med enkeltkravene.

Denne fleksibilitetskvoten er satt til åtte prosent av utlånsvolumene i Oslo, og ti prosent utenfor.

Les også: Huseier åpnet ikke Digipost – Må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt til kommunen

Fleksibilitetskvoten ble midlertidig økt på grunn av korona

Etter råd fra Finanstilsynet besluttet Finansdepartementet den 23. mars i år å øke disse andelene til 20 prosent både i Oslo og resten av landet i andre kvartal.

Departementet besluttet deretter den 11. juni å videreføre de økte fleksibilitets­kvotene i tredje kvartal.

Den 28. august sendte imidlertid Finansdepartementet på høring et forslag fra Finanstilsynet om å ikke videreføre de midlertidige endringene etter tredje kvartal.

Finanstilsynet pekte blant annet på at det med et svært lavt rentenivå er fare for at boligprisene og husholdningsgjelden vil kunne øke ytterligere fra et allerede høyt nivå.

Norges Bank har i nå likhet med et flertall av høringsinstansene sluttet seg til Finanstilsynets vurdering, og dermed fjernes de midlertidige endringene i forskriften.

– Det var viktig å sette bankene i best mulig stand til å hjelpe lånekundene gjennom en krevende periode. Nå ser vi tegn til oppgang i norsk økonomi, og det er høy aktivitet i boligmarkedet. Kravene til bankenes utlånspraksis bør derfor tilbake til normalen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

Rapport viser at hver femte kjøper av brukte boliger er misfornøyde med kjøpet

Flere tusen husstander og bedrifter får nytt postnummer 1. oktober

Regjeringen vurderer å øke formueskatten på dyre boliger

Fra 1. juli gjelder nye regler for antall omsorgsdager