Nå får vi historisk lav studielånsrente

Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen, varsler ytterligere nedgang i den flytende studielånsrenten fra 1. november. Foto: Hege Aas

Den flytende renten i Lånekassen synker til 1,391 prosent fra 1. november. Det er den laveste rentesatsen i Lånekassens historie. 94 prosent av kundene i Lånekassen har flytende rente.

Fra 1. november går den flytende renten i Lånekassen ned med 0,148 prosentpoeng, til 1,391 prosent.

Den 1. september sank den flytende studielånsrenten fra 2,159 til 1,539 prosent, og nå settes altså renten ytterligere ned, til 1,391 prosent.

– Det betyr at kunder med flytende rente er sikret studielånsrente langt ned på 1-tallet ut året, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen, i en kommentar.

Og dette gjelder for over 9 av 10 som betaler på studielånet sitt. Per i dag har nemlig 645.000 av Lånekassens kunder flytende rente, mens 43.000 kunder har fast rente.

Annonse:


Men også alle de som bandt renten på studielånet ved forrige mulighet, i perioden 10. til 17. august, nyter rente på 1-tallet.

Satsen for tre, fem og ti års fastrente var da på henholdsvis 1,579, 1,677 og 1,952 prosent.

De neste fastrentene offentliggjøres noen dager før 10. oktober, når neste mulighet for rentebinding starter.

Renteutviklingen i Lånekassen fra 2010: Den flytende studielånsrenten har aldri vært lavere enn den blir fra 1. november. Kilde: Lånekassen

Fakta om studielånsrentene:

  • Rentene i Lånekassen er markedsstyrt, og er fastsatt på grunnlag av gjennomsnittet av de fem beste boliglånstilbudene i markedet (basisrenten). Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.
  • Både flytende og fast rente blir fastsatt annenhver måned.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Snart kan alle få tilgang til saldo på studielånet i nettbanken sin

Hver høst går mange tusen elever glipp av stipend de har krav på

Seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Skoler tar opptil 1300 kroner for å kopiere vitnemålet

Fra 1. september økte barnetrygden betydelig